Proces verbal de selectie si atribuire a finantarilor nerambursabile acordate in anul 2019 de la bugetul U.A.T.Comuna Santamaria-Orlea in baza Legii nr.350/2005 pentru domeniile programe sau proiecte culturale si culte religioase

Proces verbal de selectie si atribuire a finantarilor nerambursabile acordate in anul 2019 de la bugetul U.A.T.Comuna Santamaria-Orlea in baza Legii nr.350/2005 pentru domeniile programe sau proiecte culturale si culte religioase

Dispoziția privind constituirea unei comisii în vederea organizării licitației publice privitoare la programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevi

Dispoziția privind constituirea unei comisii în vederea organizării licitației publice privitoare la programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru elevi