[ribbon toplink=”true”]Lista dispozitiilor[/ribbon]

publicare documente

Dispoziții emise de Primarul comunei – an 2018

1. Dispoziția nr. 25/2018 privind convocarea în ședință ordinară pentru luna ianuarie a Consiliului Local vezi aici

2.Dispoziția nr. 30/2108 privind convocarea în ședință ordinară pentru luna februarie a Consiliului Local vezi aici

3. Dispoziția nr. 57/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat în perioada 14-24.05.2018 vezi aici

4. Dispoziția nr. 58/2018 privind convocarea în ședință ordinară pentru luna aprilie a Consiliului Local vezi aici

5. Dispoziția nr. 63/2018 privind convocarea în ședință ordinară pentru luna mai a Consiliului Local vezi aici

6. Dispoziția nr. 64/2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea contractului de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară vezi aici

Dispozitii emise de Primarul comunei – an 2017

 1. Dispoziția nr.   1/2017 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local vezi aici
 2. Dispoziția nr. 17/2017 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local vezi aici
 3. Dispoziția nr. 18/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 4. Dispoziția nr. 64/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 5. Dispoziția nr. 77/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 6. Dispoziția nr.88/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 7. Dispoziția nr. 129/2017 privind promovarea în grad profesional vezi aici
 8. Dispoziția nr. 162/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 9. Dispoziția nr.175/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 10. Dispoziția nr. 199/2017 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local vezi aici
 11. Dispoziția nr. 200/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 12. Dispoziția nr.222/2017 privind convocarea în ședință de îndata a Consiliului Local vezi aici
 13. Dispoziția nr. 229/2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local vezi aici
 14. Dispoziția nr. 234/2017 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local vezi aici
 15. Dispoziția nr. 235/2017 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimonilului comunei Sîntămăria-Orlea pe anul 2017 vezi aici
 16.  Dispoziția nr. 236/2017 privind convocarea în ședință ordinară pentru luna decembrie 2017 a Consiliului Local Sîntămăria-Orlea vezi aici

 

 

 

2. Dispozitia nr. 2/2014  cu privire la stabilirea salarului de baza pt. asistentii persoanali ai persoanelor cu handicap (deschide documentul DISP.2 )
3. Dispozitia nr. 3/2014  cu privire la convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local (deschide documentul DISP.3)
4. Dispozitia nr. 4/2014  cu privire la stabilirea salarului de baza pt. d-na Duma Elisabeta, ingrijitor, comp.deservire (deschide documentul DISP.4)
5. Dispozitia nr. 5/2014  cu privire la constituirea comisiei de predare-primire a Retelei de canalizare si a statiei de epurare din localitatea Subcetate  (deschide documentul DISP.5 )
6. Dispozitia nr. 6/2014  cu privire la  acordarea unei gradatii d-nei Andris Ramona, consilier personal al primarului (deschide documentul DISP.6 )
7. Dispozitia nr. 7/2014  cu privire la insarcinarea dl. Bultean Vasile-Alinel cu ducerea la indeplinire a unor atributii in materia achizitiilor publice (deschide documentul DISP.7)
8. Dispozitia nr. 8/2014  cu privire la insarcinarea dl. Stoicuta Valeriu cu ducerea la indeplinire a unor atributii in materia achizitiilor publice   (deschide documentul DISP.8 )
9. Dispozitia nr. 9/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sintamaria- Orlea  (deschide documentul DISP.9 )
10. Dispozitia nr. 10/2014  cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social acordat beneficiarilor din comuna Sintamaria -Orlea   (deschide documentul DISP.10 )
11. Dispozitia nr. 11/2014  cu privire la aprobarea Comisiei pentru probleme de aparare (deschide documentul DISP.11)
12. Dispozitia nr. 12/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.12 )
13. Dispozitia nr. 13/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.13)
14. Dispozitia nr. 14/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.14)
15. Dispozitia nr. 15/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.15)
16. Dispozitia nr. 16/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.16)
17. Dispozitia nr. 17/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sintamaria- Orlea (deschide documentul DISP.17)
18. Dispozitia nr. 18/2014  cu privire la stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei (deschide documentul DISP.18)
19. Dispozitia nr. 19/2014  cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social(deschide documentul DISP.19)
20. Dispozitia nr. 20/2014  cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social(deschide documentul DISP.20)
21. Dispozitia nr. 21/2014  cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social(deschide documentul DISP.21)
22. Dispozitia nr. 22/2014  cu privire la constituirea  Comisiei care se ocupa de elaborarea documentatiei privind inchirierea pajistilor comunale in anul 2014 (deschide documentul DISP.22)
23. Dispozitia nr. 23/2014  cu privire la modificarea repartizarii pe trimeste a veniturilor si cheltuielilor bugetare prevazute in bugetul local al comunei pe anul 2014 (deschide documentul DISP.23)
24. Dispozitia nr. 24/2014  cu privire la numirea persoanelor autorizate sa opereze in Registrul Electoral National (deschide documentul  DISP.24)
25. Dispozitia nr. 25/2014  cu privire la rectificare act nastere si casatorie (deschide documentul DISP.25)
26. Dispozitia nr. 26/2014  cu privire la delimitarea sectiilor de votare  din comuna Sintamaria- Orlea (deschide documentul DISP.26)
27. Dispozitia nr. 27/2014  cu privire la modificarea repartizarii pe trimestre si virarea de credite bugetare prevazute  in bugetul local al comunei pe anul 2014(deschide documentul DISP.27)
28. Dispozitia nr. 28/2014  cu privire la  acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Taurescu Florin (deschide documentul DISP.28)
29. Dispozitia nr. 29/2014  cu privire la acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Daju Ioan (deschide documentulDISP.29)
30. Dispozitia nr. 30/2014  cu privire la numirea responsabilului cu exploatarea instalatiilor de hidranti la incendiu (deschide documentul DISP. 30)
31. Dispozitia nr. 31/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP 31)
32. Dispozitia nr. 32/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social  (deschide documentul DISP. 32)
33. Dispozitia nr. 33/2014  cu privire la incetarea suspendarii contractului individual de munca a doamnei Crisan Larisa, bibliotecar   (deschide documentul DISP.33)
34. Dispozitia nr. 34/2014  cu privire la  convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sintamaria- Orlea  (deschide documentul DISP.34)
35. Dispozitia nr. 35/2014  cu privire la  rectificarea actului de casatorie (deschide documentul DISP.35)
36. Dispozitia nr. 36/2014  cu privire la  nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile  (deschide documentul DISP.36)
37. Dispozitia nr. 37/2014  cu privire la constituirea comisiei de concurs si a comisiei de contestatie  (deschide documentul DISP.37)
38. Dispozitia nr. 38/2014  cu privire la  convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Sintamaria- Orlea  (deschide documentul DISP.38)
39. Dispozitia nr. 39/2014  cu privire la  stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral (deschide documentul DISP.39)
40. Dispozitia nr. 40/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor de ”Reabilitare  acoperis Camin cultural pe zona biblioteca, muzeu si sala de sedinte in localitatea Sintamaria Orlea, judetul Hunedoara” (deschide documentul DISP.40)
41.Dispozitia nr. 41/2014  cu privire la delimitarea sectiilor de votare  (deschide documentul DISP.41)
42. Dispozitia nr. 42/2014  cu privire la  numirea Comisiei de licitatie si Comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea inchirierii pajistilor comunale in anul 2014 (deschide documentul DISP.42)
43. Dispozitia nr. 43/2014  cu privire la  stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor (deschide documentul DISP.43)
44. Dispozitia nr. 44/2014  cu privire la  stabilirea locurilor special amenajate pentru afisaj electoral (deschide documentul DISP.44)
45. Dispozitia nr. 45/2014  cu privire la  acordarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP. 45)
46. Dispozitia nr. 46/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul social (deschide documentul DISP. 46)
47. Dispozitia nr. 47/2014  cu privire la  incetarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.47)
48. Dispozitia nr. 48/2014  cu privire la  suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.48)
49. Dispozitia nr. 49/2014  cu privire la  suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.49)
50. Dispozitia nr. 50/2014  cu privire la  suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.50)
51. Dispozitia nr. 51/2014  cu privire la incetarea indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP.51)
52. Dispozitia nr. 52/2014  cu privire la incetarea indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP.52)
53. Dispozitia nr. 53/2014  cu privire la incetarea indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP.53)
54. Dispozitia nr. 54/2014  cu privire la  incetarea indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP.54)
55. Dispozitia nr. 55/2014  cu privire la angajarea cu contract individual de munca (deschide documentul DISP.55)
56. Dispozitia nr. 56/2014  cu privire la imputernicire pentru efectuare operatii de incasare si plati in  numerar (deschide documentul DISP.56)
57. Dispozitia nr. 57/2014  cu privire la recuperare sume neincasate (deschide documentul DISP.57)
58. Dispozitia nr. 58/2014  cu privire la stabilire numar de clase (deschide documentul DISP.58)
59. Dispozitia nr. 59/2014  cu privire la recuperarea sumelor neincasate (deschide documentul DISP.59)
60. Dispozitia nr. 60/2014  cu privire la incetare contract individual de munca (deschide documentul DISP.60)
61. Dispozitia nr. 61/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie (deschide documentul DISP.61)
62. Dispozitia nr. 62/2014  cu privire la recuperare sume incasate necuvenit (deschide documentul DISP.62)
63. Dispozitia nr. 63/2014  cu privire la interzicerea bauturilor alcoolice, cu ocazia desfasurarii alegerilor (deschide documentul DISP.63)
64. Dispozitia nr. 64/2014  cu privire la convocare in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.64)
65. Dispozitia nr. 65/2014  cu privire la constituirea comisiei de concurs si solutionare a contestatiilor (deschide documentul DISP.65)
66. Dispozitia nr. 66/2014  cu privire la incetare drept de ajutor social (deschide documentul DISP.66)
67. Dispozitia nr. 67/2014  cu privire la incetare drept de ajutor social (deschide documentul DISP.67)
68. Dispozitia nr. 68/2014  cu privire la incetare drept de ajutor social (deschide documentul DISP.68)
69. Dispozitia nr. 69/2014  cu privire la modificare cuantum ajutor social (deschide documentul DISP.69)
70. Dispozitia nr. 70/2014  cu privire la acordare drept la ajutor social (deschide documentul DISP.70)
71. Dispozitia nr. 71/2014  cu privire la acordare drept la ajutor social (deschide documentul DISP.71)
72. Dispozitia nr. 72/2014  cu privire la acordare drept la ajutor social (deschide documentul DISP.72)
73. Dispozitia nr. 73/2014  cu privire la stabilire numar de clase acordate (deschide documentul DISP.73)
74. Dispozitia nr. 74/2014  cu privire la rectificare buget local pe anul 2014 (deschide documentul DISP.74)
75. Dispozitia nr. 75/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.75)
76. Dispozitia nr. 76/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.76)
77. Dispozitia nr. 77/2014  cu privire la stabilire salariu de baza pt.asistentii personali ai persoanelor cu handicap (deschide documentul DISP.77)
78. Dispozitia nr. 78/2014  cu privire la stabilire salariu de baza, personal contractual, ingrijitor (deschide documentul DISP.78)
79. Dispozitia nr. 79/2014  cu privire la stabilire indemnizatii pt. persoanele cu handicap grav (deschide documentul DISP.79)
80. Dispozitia nr. 80/2014  cu privire la majorare indemnizatie primar (deschide documentul DISP.80)
81. Dispozitia nr. 81/2014  cu privire la majorare indemnizatie viceprimar (deschide documentul DISP.81)
82. Dispozitia nr. 82/2014  cu privire la acordare drept la ajutor social (deschide documentul DISP.82)
83. Dispozitia nr. 83/2014  cu privire la convocarea in sedinta de indata a Consiliului local (deschide documentul DISP.83)
84. Dispozitia nr. 84/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.84)
85. Dispozitia nr. 85/2014  cu privire la incetare drept la ajutor social (deschide documentul DISP.85)
86. Dispozitia nr. 86/2014  cu privire la prelungire perioada de detasare pt.postul de sofer (deschide documentul DISP.86)
87. Dispozitia nr. 87/2014  cu privire la virare de credite prevazute in bugetul local pe anul 2014 (deschide documentul DISP.87)
88. Dispozitia nr. 88/2014  cu privire la numire in functia publica de executie consilier, integrare europeana (deschide documentul DISP.88)
89. Dispozitia nr. 89/2014  cu privire la angajare cu contract individual de munca, asistent personal pt.persoana cu handicap grav (deschide documentul DISP.89)
90. Dispozitia nr. 90/2014  cu privire la stabilire numar de clase pt. echipa de proiecte (deschide documentul DISP.90)
91. Dispozitia nr. 91/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.91)
92. Dispozitia nr. 92/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.92)
93. Dispozitia nr. 93/2014  cu privire la rectificare act casatorie (deschide documentul DISP.93)
94. Dispozitia nr. 94/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP.94)
95. Dispozitia nr. 95/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP.95)
96. Dispozitia nr. 96/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP.96)
97. Dispozitia nr. 97/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP.97)
98. Dispozitia nr. 98/2014  cu privire la incetarea dreptului de ajutor social (deschide documentul DISP.98)
99. Dispozitia nr. 99/2014  cu privire la acordare ajutor de inmormantare (deschide documentul DISP.99)
100. Dispozitia nr. 100/2014  cu privire la desemnare si indeplinirea atributiilor de serviciu ale secretarului pe perioada concediului de odihna (deschide documentul DISP.100)
101. Dispozitia nr. 101/2014  cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social (deschide documentul DISP.101)
102. Dispozitia nr. 102/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.102)
103. Dispozitia nr. 103/2014  cu privire la rectificare buget local pe anul 2014 (deschide documentul DISP.103)
104. Dispozitia nr. 104/2014  cu privire la numar de clase acordate persoanelor care fac parte din echipa de proiecte (deschide documentul DISP.104)
105. Dispozitia nr. 105/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.105)
106. Dispozitia nr. 106/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP. 106)
107. Dispozitia nr. 107/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.107)
108. Dispozitia nr. 108/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.108)
109. Dispozitia nr. 109/2014  cu privire la modificare cuantum alocatie de sustinere a familiei (deschide documentul DISP.109)
110. Dispozitia nr. 110/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminare lucrari (deschide documentul DISP.110)
111. Dispozitia nr. 111/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.111,111verso)
112. Dispozitia nr. 112/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.112)
113. Dispozitia nr. 113/2014  cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.52/2003 (deschide documentul DISP.113)
114. Dispozitia nr. 114/2014  cu privire la constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.114)
115. Dispozitia nr. 115/2014  cu privire la constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.115)
116. Dispozitia nr. 116/2014  cu privire la acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav (deschide documentul DISP.116)
117. Dispozitia nr. 117/2014  cu privire la acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav (deschide documentul DISP.117)
118. Dispozitia nr. 118/2014  cu privire la acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav  (deschide documentul DISP.118)
119. Dispozitia nr. 119/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social  (deschide documentul DISP.119)
120. Dispozitia nr. 120/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social  (deschide documentul DISP.120)
121. Dispozitia nr. 121/2014  cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social (deschide documentul DISP.121)
122. Dispozitia nr. 122/2014  cu privire la stabilire numar de clase pentru echipa care se ocupa de proiecte (deschide documentul DISP.122)
123. Dispozitia nr. 123/2014  cu privire la convocarea in sedinta de indata a Consiliului local (deschide documentul DISP.123)
124. Dispozitia nr. 124/2014  cu privire la locul unde este interzisa organizarea si desfasurarea adunarilor publice (deschide documentul DISP.124)
125. Dispozitia nr. 125/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.125)
126. Dispozitia nr. 126/2014  cu privire la numirea unei comisii la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.126)
127. Dispozitia nr. 127/2014  cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice (deschide documentul DISP.127)
128. Dispozitia nr. 128/2014  cu privire la virarea de credite prevazute in bugetul local pe anul 2014 (deschide documentul DISP.128)
129. Dispozitia nr. 129/2014  cu privire la stabilire locuri speciale pt.afisaj electoral (deschide documentul DISP.129)
130. Dispozitia nr. 130/2014  cu privire la nominalizare persoana, pt.a fii prezenta la sediul Primariei in ziua alegerilor (deschide documentul DISP.130)
131. Dispozitia nr. 131/2014  cu privire la desemnare reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii (deschide documentul DISP.131)
132. Dispozitia nr. 132/2014  cu privire la numirea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor (deschide documentul DISP.132)
133. Dispozitia nr. 133/2014  cu privire la repunerea in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.133)
134. Dispozitia nr. 134/2014  cu privire la repunerea in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.134)
135. Dispozitia nr. 135/2014  cu privire la repunerea in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.135)
136. Dispozitia nr. 136/2014  cu privire la acordare gradatie (deschide documentul DISP.136)
137. Dispozitia nr. 137/2014  cu privire la acordarea indemnizatiei lunare, persoana adulta cu handicap grav (deschide documentul DISP. 137)
138. Dispozitia nr. 138/2014  cu privire la delimitarea sectiilor de votare, pentru desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014 (deschide documentul DISP.138)
139. Dispozitia nr. 139/2014  cu privire la convocarea in sedinta de indata a Consiliului local (deschide documentul DISP.139)
140. Dispozitia nr. 140/2014  cu privire la reactualizarea Comandamentului Local de Iarna la nivelul comunei (deschide documentul DISP.140)
141. Dispozitia nr. 141/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.141)
142. Dispozitia nr. 142/2014  cu privire la revocare a Dispozitiei nr. 138/03.10.2014 (deschide documentul DISP.142)
143. Dispozitia nr. 143/2014  cu privire la incetarea dreptului la indemnizatia lunara acordata persoanei adulte cu handicap grav (deschide documentul DISP.143)
144. Dispozitia nr. 144/2014  cu privire la angajarea cu contract individual de munca, in calitate de asistent personal pt. persoana adulta cu handicap grav (deschide documentul DISP.144)
145. Dispozitia nr. 145/2014  cu privire la incetare contract individual de munca pt. asistent personal (deschide documentul DISP.145)
146. Dispozitia nr. 146/2014  cu privire la acordare indemnizatie lunara pt.persoana cu handicap grav (deschide documentul DISP.146)
147. Dispozitia nr. 147/2014  cu privire la incetare drept de ajutor social (deschide documentul DISP. 147)
148. Dispozitia nr. 148/2014  cu privire la repunere in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.148)
149. Dispozitia nr. 149/2014  cu privire la repunere in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.149)
150.Dispozitia nr. 150/2014  cu privire la repunere in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.)
151. Dispozitia nr. 151/2014  cu privire la repunere in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.151)
152. Dispozitia nr. 152/2014  cu privire la repunere in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.152)
153. Dispozitia nr. 153/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.153)
154. Dispozitia nr. 154/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.154)
155. Dispozitia nr. 155/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.155)
156. Dispozitia nr. 156/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.156)
157. Dispozitia nr. 157/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.157)
158. Dispozitia nr. 158/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.158)
159. Dispozitia nr. 159/2014  cu privire la numirea comisiei de receptie la terminare lucrari (deschide documentul DISP.159)
160. Dispozitia nr. 160/2014  cu privire la numirea comisiei de receptie la terminare lucrari (deschide documentul DISP.160)
161. Dispozitia nr. 161/2014  cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei (deschide documentul DISP.161)
162. Dispozitia nr. 162/2014  cu privire la stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzire (deschide documentul DISP.162)
163. Dispozitia nr. 163/2014  cu privire la constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei (deschide documentul DISP.163)
164. Dispozitia nr. 164/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local (deschide documentul DISP.164)
165. Dispozitia nr. 165/2014  cu privire la stabilirea  dreptului  la ajutor pentru incalzire (deschide documentul DISP.165)
166. Dispozitia nr. 166/2014  cu privire la constituirea Grupului de lucru POAD (deschide documentul DISP.166)
167. Dispozitia nr. 167/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.167)
168. Dispozitia nr. 168/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.168)
169. Dispozitia nr. 169/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.169)
170. Dispozitia nr. 170/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.170)
171.Dispozitia nr. 171/2014  cu privire la repunerea in drepturi a ajutorului social (deschide documentul DISP.171)
172. Dispozitia nr. 172/2014  cu privire la acordarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.172)
173. Dispozitia nr. 173/2014  cu privire la incetarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.173)
174. Dispozitia nr. 174/2014  cu privire la incetarea Contractului individual de munca (deschide documentul DISP.174)
175. Dispozitia nr. 175/2014  cu privire la suspendarea  dreptului  la ajutor social (deschide documentul DISP.175)
176. Dispozitia nr. 176/2014  cu privire la nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiecte(deschide documentul DISP.176)
177. Dispozitia nr. 177/2014  cu privire la numirea comisiei de receptie la terminare lucrari (deschide documentul DISP.177)
178. Dispozitia nr. 178/2014  cu privire la convocarea in sedinta de indata a Consiliului local (deschide documentul DISP.178)
179. Dispozitia nr. 179/2014  cu privire la stabilirea salariului de baza pentru asistenti personali (deschide documentul DISP.179)
180. Dispozitia nr. 180/2014  cu privire la stabilirea indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap (deschide documentul DISP.180)
181. Dispozitia nr. 181/2014  cu privire la stabilirea salariului de baza (deschide documentul DISP.181)
182. Dispozitia nr. 182/2014  cu privire la stabilirea salariului de baza (deschide documentul DISP.182)
183. Dispozitia nr. 183/2014  cu privire la convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local (deschide documentul DISP.183)
184. Dispozitia nr. 184/2014  cu privire la stabilirea ajutorului pentru incalzire (deschide documentul DISP.184)
185. Dispozitia nr. 185/2014  cu privire la prelungirea perioadei de detasare (deschide documentul DISP.185)
186. Dispozitia nr. 186/2014  cu privire la incetarea indemnizatiei lunare  (deschide documentul DISP.186)
187. Dispozitia nr. 187/2014  cu privire la acordarea  indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP. 187)
188. Dispozitia nr. 188/2014  cu privire la acordarea  indemnizatiei lunare (deschide documentul DISP. 188)
189. Dispozitia nr. 189/2014  cu privire la angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in calitate de asistent personal pt.persoana adulta cu handicap grav (deschide documentul DISP. 189)

 

Dispozitii emise de Primarul comunei – an 2015

Dispozitii emise de Primarul comunei – an 2016
1. DISP privind convocarea in sedinta de indata a CL Sintamaria-Orlea
2. DISP privind convocarea in sedinta de indata a CL Sintamaria-Orlea 18.01.2016
3. 
DISP privind convocarea in sedinta ordinara a CL Sintamaria-Orlea
4.
DISP privind incetare indemnizatie pt.persoana cu handicap grav
5.
DISP privind incetare indemnizatie-reprezentant legal al copilului cu handicap grav
6.
DISP privind incetarea indemnizatiei lunare pt.persoana cu handicap grav
7.
DISP privind incetarea indemnizatiei – persoana cu handicap grav
8. DISP incetare indemnizatie persoana cu handicap grav
9.
DISPOZITIE incetare indemnizatie persoana cu handicap grav
10.
DISP privind incetarea raportului de serviciu al d.lui Stoicuta Valeriu
11.
DISP privind constituirea comisiei care se ocupa de elaborarea documentatiei privind inchirierea pajistilor comunale in anul 2016
12.
DSIP pt. delegarea atributiilor privind achizitiile publice
13.
DISP privind convocarea in sedinta ordinara a CL Sintamaria-Orlea, luna februarie
14. DISP privind convocarea in sedinta extraordinara a CL Sintamaria-Orlea, luna aprilie
dispozitie convocare sedinta extraordinara

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email