[ribbon toplink=”true”]Lista documentelor[/ribbon]

 

publicare documente

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Sîntămăria-Orlea – anul 2018

1. Hotărârea nr.1/2018 privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Culturale, Sportive și Sociale ce se vor desfășura în anul 2018 vezi

2. Hotărârea nr. 2/2018 privind aprobarea scutirii în anul 2018 a Asociației Creștine de Binefacere Aurora de la plata impozitului pe clădiri vezi

3. Hotărârea nr. 3/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hațegului, pentru comuna Sîntămăria-Orlea pe anul 2018 vezi

4. Hotărârea nr. 4/2018 privind aprobarea transmiterii în favoarea ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA a dreptului de proprietate asupra capacităților energetice vezi

5. Hotărârea nr.  5/2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren agricol proprietatea publică a comunei Sîntămăria-Orlea vezi

6. Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren agricol proprietate privată a comunei Sîntămăria-Orlea vezi

7. Hotărârea nr. 7/2018 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul IV al anului 2017 vezi

8. Hotărârea nr. 8/2018 privind utilizarea execedentului anual al bugetului comunei Sîntămăria-Orlea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 vezi

9. Hotărârea nr. 9/2018 privind adoptarea bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe anul 2018 și estimările pe anii 2019, 2020, 2021 vezi

10. Hotărârea nr. 10/2018 privind aprobarea PAAR în UAT comuna Sîntămăria-Orlea pe anul 2018 vezi

11. Hotărârea nr. 11/2018 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni  vezi

12. Hotărârea nr. 12/2018 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2018 vezi

13. Hotărârea nr. 13/2018 privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea vezi

14. Hotărârea nr. 14/2018 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile Sîntămăria-Orlea și Subcetate com.Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

15. Hotărârea nr. 15/2018 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z) pentru imobilul situat în intravilanul comunei Sîntămăria-Orlea, sat Sîntămăria-Orlea, nr. 211 înscris în cartea funciară nr. 60177 în vederea realizării obiectivul ”Sistem hibrid de alimentare cu energie electrică, injectare rețea cu autoconsum” vezi

16. Hotărârea nr. 16/2018 privind aprobarea Programului anual pentru finanțări nerambursabile, al Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea pentru anul 2018 vezi

17. Hotărârea nr. 17/2018 privind constituirea unei Comisii de evaluare și selecție pentru atribuirea fiecărui contract de finanțare nerambursabilă vezivezi

18. Hotărârea nr. 18/2018 privind actualizarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea pentru anul 2018 vezi

19. Hotărârea nr. 19/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

20. Hotărârea nr. 20/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

21. Hotărârea nr. 21/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

22. Hotărârea privind indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, cu rata inflației de 1,34% vezi

23. Hotărârea privind reînnoirea mandatului reprezentantului Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hațegului RA vezi

24. Hotărârea privind aprobarea Rețelei Școlare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din comuna Sîntămăria-Orlea propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019 vezi

25. Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara, însușit prin HCL nr. 8/2001 vezi

26. Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara, însușit prin HCL nr. 8/2001 vezi

27.  Hotărârea privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara, însușit prin HCL nr. 8/2001 vezi

28. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Compartimentului Asistență Socială organizat la nivelul comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

29. Hotărârea privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul I al anului 2018 vezi

30. Hotărârea privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

31.  Hotărârea privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

32. Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 18/2018 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al comunei Sîntămăria-Orlea vezi

33. Hotărârea privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămătira Orlea, jud. Hunedoara vezi aici

34. Hotărârea privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămătira Orlea, jud. Hunedoara vezi

35. Hotărârea privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămătira Orlea, jud. Hunedoara vezi

36. Hotărârea privind aprobarea sistării CF nr. 60907 Sîntămăria Orlea și anularea numărului cadastral 60907, aflat în proprietatea privată a comunei Sîntămăria Orlea, județul Hunedoara vezi

37. Hotărârea privind stabilirea salariului de bază pentru funcția de execuție BIBLIOTECAR din cadrul bibliotecii comunale Sîntămăria Orlea vezi

38. Hotărârea privind rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2018 vezi

39. Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi

40. Hotărârea privind aprobarea acordării unor finanțării nerambursabile din bugetul local pentru 2018 vezi

41. Hotărârea nr. 41/2018 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 18 din Programul anual actualizat al achizițiilor publice pentru anul 2018, aprobat la nivelul autorității contractante comuna Sîntămăria-Orlea, prin HCL nr. 12/2018 vezi

42. Hotărârea nr. 42/2018 privind trecerea unui teren aflat în proprietatea statului, în proprietatea privată a comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

43. Hotărârea nr. 43/2018 privind rectificarea a III-a, a bugetului local pe anul 2018 vezi

44. Hotărârea nr. 44/2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM S.A IFN București în vederea realizării proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” vezi

45. Hotărârea nr. 45/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru acțiunile organizate cu ocazia sărbătorii ”Zilele comunei Sîntămăria-Orlea” vezi

46. Hotărârea nr. 46/2018 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul II al anului 2018 vezi

47. Hotărârea nr. 47/2018 privind rectificarea a IV-a, a bugetului local pe anul 2018 vezi

48. Hotărârea nr. 48/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

49. Hotărârea nr. 49/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

50.  Hotărârea nr. 50/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

51. Hotărârea nr. 51/2018 privind constatarea modificării elementelor de identificare a unor imobile din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

52. Hotărârea nr. 52/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat vezi

53. Hotărârea nr. 53/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat vezi

54. Hotărârea nr. 54/2018 privind rectificarea a V-a, a bugetului local pe anul 2018 vezi

55. Hotărârea nr. 55/2018 privind abrogarea Hotărârii nr. 37/2018 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția de execuție de bibliotecar, din cadrul Bibliotecii Comunale Sîntămăria-Orlea vezi

56. Hotărârea nr. 56/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sîntămăria-Orlea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sîntămăria-Orlea pentru anul școlar 2018-2019 vezi

57. Hotărârea nr. 57/2018 privind actualizarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

58. Hotărârea nr. 58/2018 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități vezi

59. Hotărârea nr. 59/2018 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi

60. Hotărârea nr. 60/2018 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de furnizare de produse pentru proiectul ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” vezi

61. Hotărârea nr. 61/2018 privind stabilirea programului de audiențe acordate de către consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea vezi

62. Hotărârea nr. 62/2018 privind aprobarea P.U.Z. în vederea realizării obiectivul ”Înființare plantație afin în comuna Sîntămăria-Orlea, sat Sînpetru, județul Hunedoara vezi

63. Hotărârea nr. 63/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea, ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hațegului RA vezi

64. Hotărârea nr. 64/2018 privind rectificarea VI a bugetului local pe anul 2018 vezi

65. Hotărârea nr. 65/2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de Transfer Hațeg; transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tartare/depozitare din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara” vezi

66. Hotărârea nr. 66/2018 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

67. Hotărârea nr. 67/2018 privind actualizarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

68. Hotărârea nr. 68/2018 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al comunei, cu suma de 40.224,79 lei reprezentând diferența de lucrări suplimentare la obiectivul de investiții ”Sală de sport cu tribuna 180 locuri în comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara” vezi

69. Hotărârea nr. 69/2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

70. Hotărârea nr. 70/2018 privind modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi

71. Hotărârea nr. 71/2018 privind aprobarea unor manifestări cultural artistice pentru a sărbătorii ”Ziua Națională a României” în data de 30.11.2018 vezi

72. Hotărârea nr. 72/2018 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trim. III al anului 2018 vezi

73. Hotărârea nr. 73/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru acțiunile organizate cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă 2018” vezi

74. Hotărârea nr. 74/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 18 din programul anual al achizițiilor publice pe 2018 vezi

75. Hotărârea nr. 75/2018 privind Planului de acțiuni și lucări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019 vezi

76. Hotărârea nr. 76/2018 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin la nivelul comunei Sîntămăria-Orlea vezi

77. Hotărârea nr. 77/2018 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din comuna Sîntămăria-Orlea în anul școlar 2018-2019 vezi

78. Hotărârea nr. 78/2018 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern vezi

79. Hotărârea nr. 79/2018 privind aprobarea contribuției Comunei Sîntămăria-Orlea pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România vezi

80. Hotărârea nr. 80/2018 privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pentru anul 2019, pe specii/grupe de specii, sortimente și pe grade de accesibilitate vezi

81. Hotărârea nr. 81/2018 privind aprobarea listelor de partizi pentru prestări servicii, care vor fi oferite la licitație în anul 2019 vezi

82. Hotărârea nr. 82/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 vezi

83. Hotărârea nr. 83/2018 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi

84. Hotărârea nr. 84/2018 pentru modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 12/2018 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al comunei Sîntămăria-Orlea vezi

85. Hotărârea nr. 85/2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local aferent al comunei Sîntămăria-Orlea , jud. Hunedoara vezi

86. Hotărârea nr. 86/2018 privind rectificarea VIII a bugetului local pe anul 2018 vezi

 

 

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Sîntămăria – Orlea –  anul 2017

 1. Hotărârea nr. 1/2017 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2016 vezi documentul
 2. Hotărârea nr. 2/2017 privind modificarea HCL nr.70/2016 vezi documentul
 3. Hotărârea nr. 3/2017 privind modificarea HCL nr.71/2016  vezi documentul
 4. Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea scutirii în anul 2017 a Asociației Creștine de Binefacere Aurora de la plata impozitului  vezi documentul
 5. Hotărârea nr. 5/2017 privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale, sportive și sociale ce se vor desfășura în comuna Sîntămăria-Orlea în anul 2017  vezi documentul
 6. Hotărârea nr. 6/2017  privind aprobarea unor documentații  vezi documentul
 7. Hotărârea nr. 7/2017 pentru modificarea HCL nr.70/2015  vezi documentul
 8. Hotărârea nr. 8/2017 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 vezi documentul
 9. Hotărârea nr. 9/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului domeniului public vezi documentul
 10. Hotărârea nr. 10/2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție vezi documentul
 11. Hotărârea nr. 11/2017 privind aprobarea DALI vezi documentul
 12. Hotărârea nr. 12/2017 privind implementarea proiectului vezi documentul
 13. Hotărârea nr. 13/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate vezi documentul
 14. Hotărârea nr. 14/2017 privind implementarea proiectului vezi documentul
 15. Hotărârea nr. 15/2017 privind propunerea de acordare a calificativului pentru secretarul comunei vezi documentul
 16. Hotărârea nr. 16/2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi documentul
 17. Hotărârea nr. 17/2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție vezi documentul
 18. Hotărârea nr. 18/2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție vezi documentul
 19. Hotărârea nr. 19/2017 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor vezi documentul
 20. Hotărârea nr. 20/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 21. Hotărârea nr. 21/2017 privind aprobarea primirii prin procedura transmiterii fără plată a unui autoturism de la Serviciul de Telecomunicații Speciale în administrarea primăriei comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 22. Hotărârea nr. 22/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 23. Hotărârea nr. 23/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 24. Hotărârea nr. 24/2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului comunei Sîntămăria-Orlea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare a bugetului local în anul 2017 vezi documentul
 25. Hotărârea nr. 25/2017 privind adoptarea bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe anul 2017 vezi documentul
 26. Hotărârea nr. 26/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Sîntămăria-Orlea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara” vezi documentul
 27. Hotărârea nr. 27/2017 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de teren de 10 mp situat în localitatea Balomir, nr. 6, comuna Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 28. Hotărârea nr. 28/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 29. Hotărârea nr. 29/2017 privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, persoane juridice fără scop patrimonial (asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale) sau culte religioase recunoscute conform legii, care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei Comisii vezi documentul
 30. Hotărârea nr. 30/2017 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 al comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 31. Hotărârea nr. 31/2017 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren aferent construcțiilor, conform art. 36 alin.(2)-(3) din Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, proprietarilor edificiilor vezi documentul
 32. Hotărârea nr. 32/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 33. Hotărârea nr. 33/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 34. Hotărârea nr. 34/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sîntămăria-Orlea, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ”APAPROD” S.A Deva vezi documentul
 35. Hotărârea nr. 35/2017 privind revizuirea HCL nr. 45/2014 vezi documentul
 36. Hotărârea nr. 36/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” vezi documentul
 37. Hotărârea nr.37/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Sîntămăria-Orlea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”vezi documentul
 38. Hotărârea nr. 38/2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul I al anului 2017 vezi documentul
 39. Hotărârea nr. 39/2017 privind stabilirea unui normativ propriu de cheltuieli cu carburantul pentru autoturismul din dotarea Comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 40. Hotărârea nr. 40/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 41. Hotărârea nr. 41/2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi documentul
 42. Hotărârea nr. 42/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 43. Hotărârea nr.43/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 44. Hotărârea nr. 44/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 45. Hotărârea nr. 45/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru acțiunile organizate cu ocazia sărbătorii ”Ziua comunei Sîntămăria-Orlea” vezi documentul
 46. Hotărârea nr. 46/2017 privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile din bugetul local pentru anul 2017 vezi documentul
 47. Hotărârea nr. 47/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 48. Hotărârea nr. 48/2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul II al anului 2017 vezi documentul
 49. Hotărârea nr. 49/2017 privind rectificarea II a bugetului local pe anul 2017 vezi documentul
 50. Hotărârea nr.50/2017 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei a comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 51. Hotărârea nr. 51/2017 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara pentru perioada 2014-2020 vezi documentul
 52. Hotărârea nr. 52/2017 privind rectificarea a III-a a bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 53. Hotărârea nr. 53/2017 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi documentul
 54. Hotărârea nr.54/2017 privind revizuirea HCL nr. 10/2017 pentru aprobarea instrumentării proiectului de investiție ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în localitățile  Bărăștii-Hațegului, Săcel și Ciopeia com. Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 55. Hotărârea nr.55/2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Construire rețea publică de apă uzată în localitățile Balomir și Bucium-Orlea com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM S.A IFN București în vederea realizării proiectului ”Construire rețea publică apă uzată în localitățile Balomir și Bucium-Orlea com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” vezi documentul
 56. Hotărârea nr. 56/2017 privind aprobarea valorii de investiție ”Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile Sîntămăria-Orlea și Subcetate com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM S.A IFN București în vederea realizării proiectului ”Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile Sîntămăria-Orlea și Subcetate com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” vezi documentul
 57. Hotărârea nr. 57/2017 privind rectificarea IV a bugetului local pe anul 2017 vezi documentul
 58. Hotărârea nr. 58/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sîntămăria-Orlea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sîntămăria-Orlea pentru anul școlar 2017-2018 vezi documentul
 59. Hotărârea nr. 59/2017 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Aqua Prest Hunedoara” la care comuna Sîntămăria-Orlea este membru asociat vezi documentul
 60. Hotărârea nr. 60/2017 privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 61. Hotărârea nr. 61/2017 privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice – Memoriu justificativ – pentru investiția ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” vezi documentul
 62. Hotărârea nr. 62/2017 privind implementarea proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” vezi documentul
 63. Hotărârea nr. 63/2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în localitățile Bărăștii-Hațegului, Săcel și Ciopeia, comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara” și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM S.A IFN București în vederea realizării proiectului vezi documentul
 64. Hotărârea nr. 64/2017 privind rectificarea  a V-a bugetului local pe anul 2017 vezi documentul
 65. Hotărârea nr. 65/2017  privind modificarea HCL nr. 47/2017 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 66. Hotărârea nr. 66/2017  privind aprobarea organizării unor manifestări cultural artistice pentru a sărbătorii ”Ziua Națională a României” în data de 1 decembrie 2017 vezi documentul
 67. Hotărârea nr. 67/2017 privind solicitarea de trecere a unui teren în suprafață de 1757mp situat în intravilanul localității Sîntămăria-Orlea din proprietatea Statului Român în domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea și în administrarea Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 68. Hotărârea nr. 68/2017 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trimestrul III al anului 2017vezi documentul
 69. Hotărârea privind rectificarea VI a bugetului local pe anul 2017 vezi documentul
 70. Hotărârea privind modificarea HCL nr. 61/2017 vezi documentul
 71. Hotărârea privind modificarea HCL nr. 62/2017 vezi documentul
 72. Hotărârea privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii pentru proiectare aferente proiectului ”Construire rețea publică apă uzată în localitățile Balomir și Bucium Orlea com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” vezi documentul
 73. Hotărârea privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii pentru proiectare aferente proiectului ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în localitățile Bărăștii Hațegului, Săcel și Ciopeia com. Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara” vezi documentul
 74. Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 vezi documentul
 75. Hotărârea privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018 vezi documentul
 76. Hotărârea privind alocarea sumei de 20,000 lei pentru acțiunile organizate cu ocazia ”Sărbătorilor de iarnă 2017” vezi documentul
 77. Hotărârea privind aprobarea ”Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 vezi documentul
 78. Hotărârea privind aprobarea prețului de referință pentru anul 2018, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a UAT Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 79. Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi documentul
 80. Hotărârea privind modificarea unor poziții ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 81. Hotărârea privind rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 82. Hotărârea privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 83. Hotărârea privind rectificarea a VIII a bugetului local pe anul 2017 a comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi documentul
 84. Hotărârea privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea pentru anul 2018 vezi documentul
 85. Hotărârea privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2018
 86. Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea  vezi documentul

 

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Sîntămăria-Orlea –  anul 2016

 1. Hotararea nr. 1/2016 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2015 (deschide documentul HCL nr. 1 din 2016)
 2. Hotararea nr. 2/2016 cu privire la modificarea HCL nr.70/2015 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie “Extindere retea de apa uzata in localitatile Sintamaria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sinpetru, comuna Sintamaria-Orlea, judetul Hunedoara” in sensul actualizarii indicatorilor tehnico-economici reprezentand noua valoare a investitiei (deschide documentul HCL nr. 2 din 2016)7
 3.  Hotararea nr.3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati reprezentand noua valoare a investitie “Extinderea retelei de canalizare apa menajera si modernizarea strazilor “Vale” si “Strada Nucilor” din localitatea Subcetate, comuna Sintamaria-Orlea, judetul Hunedoara (deschide documentul HCL nr.3 din 2016)10.
 4. Hotararea nr. 4/2016 privind revocarea HCL nr. 68/2015 pt. prelungirea termenului de valabilitate a PUG al comunei Sintamaria-Orlea, judetul Hunedoara (deschide documentul HCL nr. 4 din 2016)11
 5.  Hotararea nr. 5/2016 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si a Regulamentului local aferent al comunei Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr. 5 din 2016)12
 6.  Hotararea nr. 6/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului comunei Sintamaria-Orlea rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 6 din 2016)13
 7.  Hotararea nr. 7/2016 privind adoptarea bugetului local al comunei Sintamaria-Orlea pe anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 7 din 2016)14
 8.  Hotararea nr. 8/2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in vederea constituirii Comisiei care se ocupa de elaborarea documentatiei privind inchirierea pajistilor comunale in anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 8 din 2016)15
 9.  Hotararea nr. 9/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sintamaria-Orlea pentru anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 9 din 2016)
 10.  Hotararea nr. 10/2016 privind  aprobarea aplicarii la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Com. Sintamaria-Orlea, a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale (deschide documentul HCL nr. 10 din 2016)17
 11.  Hotararea nr. 11/2016 privind  modificarea si completarea HCL nr. 62/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 11 din 2016)18
 12.  Hotararea nr. 12/2016 privind  aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 12 din 2016
 13.  Hotararea nr. 13/2016 privind  aprobarea Planului de Analiza si Acoperire  a Riscurilor (PAAR) in UAT comuna Sintamaria-Orlea pe anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 13 din 2016)20.
 14. Hotararea nr. 14/2016 privind  trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Sintamaria-Orlea a Caminului Cultural Sinpetru (deschide documentul HCL nr. 14 din 2016)21.
 15. Hotararea nr. 15/2016 privind transformarea unei functii publice de executie vacanta, cu aceeasi denumire, din grad prfesional principal in grad profesional superior (deschide documentul HCL nr. 15 din 2016)22.
 16. Hotararea nr. 16/2016 privind propunerea de acordare a calificativului pentru secretarul comunei Sintamaria-Orlea, pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr. 16 din 2016)23.
 17. Hotararea nr. 17/2016 privind aprobarea scutirii, in anul 2016, a Asociatiei Crestine de Binefacere Aurora, cu sediul in Sintamaria-Orlea, nr. 203, judetul Hunedoara de la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren destinate exclusiv activitatilor fara scop lucrativ (deschide documentul HCL nr. 17 din 2016)
 18.  Hotararea nr. 18/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior (deschide documentul HCL nr. 18 din 2016)
 19. Hotararea nr. 19/2016 privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli cu carburantul pentru autoturismul din dotarea Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea  (deschide documentul HCL nr. 19 din 2016)26.
 20. Hotararea nr. 2o/2016 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile din proprietatea comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr. 20 din 2016)
 21. Hotararea nr. 21/2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familii defavorizate din comuna Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr. 21 din 2016)
 22. Hotararea nr. 22/2016 privind rectificarea I a bugetului local pe anul 2016 (deschide documentul HCL nr. 22 din 2016)
 23. Hotararea nr. 23/2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de aplicare a taxelor speciale (deschide documentul HCL nr. 23 din 2016, anexa la HCL nr.23 din 2016)
 24. Hotararea nr. 24/2016 privind Regulamentului de autorizare a operatorilor economici (deschide documentul HCL nr. 24 din 2016)
 25. Hotararea nr. 25/2016 privind stabilirea cuantumului orar si a compensatiilor in bani ce se acorda personalului voluntar din cadrul SVSU com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.25 din 2016)
 26. Hotararea nr. 26/2016 privind aprobarea organizarii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice (deschide documentul HCL nr.26 din 2016)
 27. Hotararea nr. 27/2016 privind propunerea de atribuire in proprietate a unui teren (deschide documentul HCL nr.27 din 2016)
 28. Hotararea nr. 28/2016 privind propunerea de atribuire in proprietate a unui teren (deschide documentul HCL nr.28 din 2016)
 29. Hotararea nr. 29/2016 privind acordarea unei norme de hrana personalului din cadrul Politiei locale Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.29 din 2016)
 30. Hotararea nr. 30/2016 privind utilizarea fondului de rezerva bugetara pt. finantarea cheltuielilor necesare organizarii alegerilor locale din iunie 2016 (deschide documentu HCL nr.30 din 2016)
 31. Hotararea nr. 31/2016 privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale, sociale si sportive in com. Sintamaria-Orlea pt anul 2016 (deschide documentul HCL nr.31 din 2016)
 32. Hotararea nr. 32/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta  (deschide documentul HCL nr.32 din 2016)3
 33. Hotararea nr. 33/2016 privind aprobarea procedurii de inchiriere a disponibilului de pajisti  (deschide documentul HCL 33 DIN 2016)
 34. Hotararea nr. 34/2016 privind modificarea unor pozitii ale inventarului bunurilor din domeniul public  (deschide documentul HCL 34 DIN 2016)
 35. Hotararea nr. 35/2016 privind modificarea unor pozitii ale inventarului bunurilor din domeniul public  (deschide documentul HCL 35 DIN 2016)
 36. Hotararea nr. 36/2016 privind aprobarea SF pt sistemul de management integrat al deseurilor (deschide documentul HCL 36 DIN 2016)
 37. Hotararea nr. 37/2016 privind aprobarea executiei bugetare trim I (deschide documentul pdf200)
 38. Hotararea nr. 38/2016 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Ministerul Educatiei a terenului necesar realizarii investitiei de Reabilitare Scoala Gimnaziala S-O (deschide documentul pdf201)
 39. Hotărârea nr.50/2016 cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2016 (vezi documentul)
 40. Hotărârea nr.51/2016 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli vezi documentul
 41. Hotărârea nr.52/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate vezi documentul
 42. Hotărârea nr.53/2016 privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea ”Zilei Comunei” vezi documentul
 43. Hotărârea nr.54/2016 cu privire la rectificarea IV a bugetului local vezi documentul
 44. Hotărârea nr.55/2016 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei vezi documentul
 45. Hotărârea nr.56/2016 privind rectificarea VI a bugetului local vezi documentul
 46. Hotărârea nr.57/2016 privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin vezi documentul
 47. Hotărârea nr.58/2016 privind rectificarea VII a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 48. Hotărârea nr.59/2016 privind modificarea și completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2016 vezi documentul
 49. Hotărârea nr.60/2016 cu privire la modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului vezi documentul
 50. Hotărârea nr.61/2016 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni vezi documentul
 51. Hotărârea nr.62/2016 privind darea în folosință gratuită către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Mureș a unui teren vezi documentul
 52. Hotărârea nr.63/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sîntămăria-Orlea în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 53. Hotărârea nr.64/2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru a participa la adunările sătești din satele Săcel și Vadu, pentru alegerea delegatului sătesc vezi documentul
 54. Hotărârea nr.65/2016 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren aferent construcțiilor vezi documentul
 55. Hotărârea nr.66/2016 pentru modificarea prin acte adiționale a Contractelor de închiriere a pajiștilor comunale încheiate în anul 2016 vezi documentul
 56. Hotărârea nr.67/2016 pentru modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice vezi documentul
 57. Hotărârea nr.68/2016 pentru modificarea Documentului De Poziție vezi documentul
 58. Hotărârea nr.69/2016 privind rectificarea IX a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 59. Hotărârea nr.70/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția ”Construire rețea publică apă uzată în localitățile Balomir și Bucium-Orlea, comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 60. Hotărârea nr.71/2016 privind implementarea proiectului ”Construire rețea publică apă uzată în localitățile Balomir și Bucium-Orlea, comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara vezi documentul
 61. Hotărârea nr.72/2016 de modificare a HCL nr.40/2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Căminelor culturale din localitățile Sîntămăria-Orlea și Subcetate, comuna Sîntămăria-Orlea județul Hunedoara” vezi documentul
 62. Hotărârea nr.73/2016 de modificare și completare a HCL nr.41/2016 privind implementarea proiectului ”Reabiltarea și modernizarea Căminelor culturale din localitățile Sîntămăria-Orlea și Subcetate comuna Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 63. Hotărârea nr.74/2016 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trim.III al anului 2016 vezi documentul
 64. Hotărârea nr.75/2016 privind rectificarea X a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 65. Hotărârea nr.86/2016 privind rectificarea XII a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 66. Hotărârea nr.87/2016 privind rectificarea XIII a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 67. Hotărârea nr.88/2016 privind înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân vezi documentul
 68. Hotărârea nr.89/2016 privind aprobarea delegării…..vezi documentul
 69. Hotărârea nr.90/2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni de interes local pe anul 2017  vezi documentul
 70. Hotărârea nr.91/2016 privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren vezi documentul
 71. Hotărârea nr.92/2016 privind rectificarea XIV a bugetului local pe anul 2016 vezi documentul
 72. Hotărârea nr.93/2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2017 a comunei Sîntămăria-Orlea vezi documentul
 73. Hotărârea nr.94/2016 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Sîntămăria-Orlea pe trim. IV al anului 2016 vezi documentul

2015

Hotarari adoptate de Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea – anul 2015

1. Hotararea nr. 1/2015  cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.1 din 2015)
2. Hotararea nr. 2/2015  cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru Extinderea retelei de canalizare apa menajera si modernizarea strazilor “Vale” si “Strada Nucilor” din localitatea Subcetate, comuna Sintamaria-Orlea, judetul Hunedoara (deschide documentul HCL nr. 2 din 2015)
3. Hotararea nr. 3/2015  cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.P.L. Valea Hategului, pentru comuna Sintamaria-Orlea, pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.3 din 2015)
4. Hotararea nr. 4/2015  cu privire la aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.4 din 2015)
5. Hotararea nr. 5/2015  cu privire la actualizarea componentei unitatii locale de sprijin (deschide documentul HCL nr.5 din 2015)
6. Hotararea nr. 6/2015  cu privire la propunerea de trecere din proprietatea statului in proprietate particulara a unui teren situat in intravilanul satului Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr.6 din 2015)
7. Hotararea nr. 7/2015  cu privire la propunerea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.7 din 2015)
8. Hotararea nr. 8/2015  cu privire la deplasarea primarului com. Sintamaria-Orlea la Quimper – Franta (deschide documentul HCL nr.8 din 2015)
9. Hotararea nr. 9/2015  cu privire la adoptarea bugetului local al comunei Sintamaria-Orlea pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.9 din 2015)
10. Hotararea nr. 10/2015  cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in vederea constituirii Comisiei care se ocupa de elaborarea documentatiei privind inchirierea pajistilor comunale in anul 2015 (deschide documentul HCL nr.10 din 2015)
11. Hotararea nr. 11/2015  cu privire la aprobarea unui act aditional la Contractul de concesiune incheiat intre Consiliul local al comunei si Ocolul Silvic Hateg (deschide documentul HCL nr.11 din 2015)
12. Hotararea nr. 12/2015  cu privire la aprobarea mentinerii UAT – Comuna Sintamaria-Orlea in parteneriat public-privat cu Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL in perioada 2014-2020 (deschide documentul HCL nr.12 din 2015)
13. Hotararea nr. 13/2015  cu privire la aprobarea burselor pentru anul scolar 2014-2015 (deschide documentul HCL nr.13 din 2015)
14. Hotararea nr. 14/2015  cu privire la aprobarea instrumentarii proiectului, a necesitatii si oportunitatii investitiei: “Dotarea Caminului cultural din satul Ciopeia, comuna Sintamaria-Orlea, judetul Hunedoara” in vederea finantarii prin PNDR, Axa LEADER, Masura 41 322, GAL (deschide documentul HCL nr.14 din 2015)
15. Hotararea nr. 15/2015  cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA PREST HUNEDOARA” (deschide documentul HCL nr.15 din 2015)
16. Hotararea nr. 16/2015  cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al caminelor culturale din comuna Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr.16 din 2015)
17. Hotararea nr. 17/2015  cu privire la aprobarea privind prelungirea prin acte aditionale a Contractelor de inchiriere a pajistilor comunale incheiate pentru anul 2014 intre comuna Sintamaria-Orlea si proprietarii de animale (deschide documentul HCL nr.17 din 2015)
18. Hotararea nr. 18/2015  cu privire la aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.18 din 2015)
19. Hotararea nr. 19/2015  cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) in com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.19 din 2015)
20. Hotararea nr. 20/2015  cu privire la aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.20 din 2015)
21. Hotararea nr. 21/2015  cu privire la rectificarea II a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.21 din 2015)
22. Hotararea nr. 22/2015 cu privire la insusire suma reprezentand cheltuieli pt.servicii si lucrari finantate de UAT Sintamaria-Orlea pt. obiectivul de investitii “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Caminului cultural din satul Sinpetru” comuna Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr. 22 din 2015)
23. Hotararea nr. 23/2015 cu privire la propunerea de trecere din proprietatea statului in proprietate particulara a unui teren situat in intravilanul satului Ciopeia, jud. Hunedoara  (deschide documentul HCL nr.23 din 2015)
24. Hotararea nr. 24/2015 cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Hunedoara (deschide documentul HCL nr.24 din 2015)
25. Hotararea nr. 25/2015 cu privire la aprobarea executiei bugetului com. Sintamaria-Orlea pe trim. I al anului 2015 (deschide documentul HCL nr.25 din 2015)
26. Hotararea nr. 26/2015 cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie pt. lucrari”Extinderea retelei de canalizare apa menajera si modernizarea strazilor Vale si strada Nucilor din localitatea Subcetate, com. Sintamaria Orlea, jud. Hunedoara” (deschide documentul HCL nr.26 din 2015)
27. Hotararea nr. 27/2015 cu privire la instituirea taxei speciale pt.eliberarea atestatelor de producator din sectorul agricol si a carnetelor de comercializare a produselor agricole in anul 2015 (deschide documentul HCL nr.27 din 2015)
28. Hotararea nr. 28/2015 cu privire la predarea catre MDRAP prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Sala de sport cu tribuna de 180 locuri, Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara” (deschide documentul HCL nr.28 din 2015)
29. Hotararea nr. 29/2015 cu privire la aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat in scopul constituirii “Parteneriatului pt. dezvoltarea si promovarea Destinatiei Ecoturistice Tara Hategului-Retezat” (deschide documentul HCL nr.29 din 2015)
30. Hotararea nr. 30/2015 cu privire la rectificarea III a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.30 din 2015)
31. Hotararea nr. 31/2015 cu privire la modificarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015 (deschide documentul HCL 31 din 2015)
32. Hotararea nr. 32/2015 cu privire la aprobarea intocmirii unui raport de evaluare a imobilelor, teren si constructii intabulate in CF nr.60146 si CF nr.60150 Sinpetru, aflate in domeniul privat al comunei Sintamaria-Orlea, jud.Hunedoara, in vederea vanzarii acestora prin licitatie publica (deschide documentul HCL 32 din 2015)
33. Hotararea nr. 33/2015 cu privire la aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de arenda nr.41/352/24.10.2010, incheiat intre CL Sintamaria-Orleasi dl. Toncea (deschide documentul HCL 33 din 2015)
34. Hotararea nr. 34/2015 cu privire la organizarea evenimentului “Ziua comunei Sintamaria-Orlea” (deschide documentul HCL 34 din 2015)
35. Hotararea nr. 35/2015 cu privire la asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitii”Extinderea retelei de canalizare apa menajera si modernizarea strazilor “Vale” si “Strada Nucilor” din localitatea Subcetate, com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara”  (deschide documentul HCL 35 din 2015)
36. Hotararea nr.36/2015 cu privire la revocarea HCL nr.20/2015 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Sintamaria-Orlea pe anul 2015 (deschide documentul HCL 36 din 2015)
37. Hotararea nr.37/2015 cu privire la aprobarea executiei bugetului comunei Sintamaria-Orlea pe trimestrul II al anului 2015 (deschide documentul HCL 37 din 2015)
38. Hotararea nr.38/2015 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 43.000 lei pentru actiunile organizate cu ocazia sarbatorii ” Ziua comunei Sintamaria-Orlea” (deschide documentul HCL 38 din 2015)
39. Hotararea nr.39/2015 cu privire la rectificarea V a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL 39 din 2015)
40. Hotararea nr.40/2015 cu privire la rectificarea VI a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL 40 din 2015)
41. Hotararea nr.41/2015 cu privire la stabilirea unei cresteri salariale de 12% pentru personalul angajat in structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sintamaria-Orlea si a institutiilor aflate in subordinea Consiliului local Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL 41 din 2015)
42. Hotararea nr.42/2015 cu privire la completarea” Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sintamaria-Orlea”, jud.Hunedoara (deschide documentul HCL nr.42 din 2015)
43. Hotararea nr.43/2015 cu privire la privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sintamaria-Orlea pt.anul 2015 (deschide documentul HCL nr.43 din 2015)
44. Hotararea nr.44/2015 cu privire la modificarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com.Sintamaria-Orlea, jud. Hd (deschide documentul HCL nr.44 din 2015)
45. Hotararea nr.45/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din jud. Hd (deschide documentul HCL nr.45 din 2015)
46. Hotararea nr.46/2015 cu privire la modificarea documentului de pozitie(dp) privind modul de implementare a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in jud. Hd”(deschide documentul HCL nr.46 din 2015)
47. Hotararea nr.47/2015 cu privire la acordarea unui mandat special reprez. Consiliului local in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Prest Hunedoara”(deschide documentul HCL nr.47 din 2015)
48. Hotararea nr.48/2015 cu privire la desemnarea reprez. Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sintamaria-Orlea pt.anul scolar 2015-2016 (deschide documentul HCL nr.48 din 2015)
49. Hotararea nr.49/2015 cu privire la aprobarea intocmirii proiectului de amenajament pastoral si a studiului pedologic pentru pajistile aflate in domeniul privat al com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.49 din 2015)
50. Hotararea nr. 50/2015 cu privire la aprobarea intocmirii documentatiilor topografice, geodezice si a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii pt.investitia “Extindere retea de apa uzata in localitatile Sintamaria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sinpetru, com. Sintamaria-Orlea, jud.Hd” (deschide documentul HCL nr.50 din 2015)
51. Hotararea nr. 51/2015 cu privire la aprobarea propunerii de intocmire a documentatiei tehnice pentru asigurarea functionarii obiectivului “Complexul sportiv Sintamaria-Orlea, com.Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara”, prin Programul “Complexuri sportive”, derulat de catre Compania Nationala de Investitii “C.N.I.”- S.A. (deschide documentul HCL nr.51 din 2015)
52. Hotararea nr.52/2015 cu privire la modificarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.52 din 2015)
53. Hotararea nr.53/2015 cu privire la rectificarea VII a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.53 din 2015)
54. Hotararea nr.54/2015 cu privire la propunerea de trecere din proprietatea statului in proprietate particulara a unui teren situat in intravilanul satului Subcetate, jud. Hd (deschide documentul HCL nr.54 din 2015)
55.Hotararea nr.55/2015 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta (deschide documentul HCL nr.55 din 2015)
56.Hotararea nr.56/2015 cu privire la rectificarea VIII a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.56 din 2015)
57.Hotararea nr.57/2015 cu privire la aprobarea executiei bugetului comunei Sintamaria-Orlea pe trimestrul III al anului 2015 (deschide documentul HCL nr.57 din 2015)
58.Hotararea nr.58/2015 cu privire la rectificarea IX a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.58 din 2015)
59.Hotararea nr.59/2015 cu privire la decontarea cheltuielilor pt.naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, Scoala Gimnaziala Sintamaria-Orlea, pt.anul scolar 2015-2016 (deschide documentul HCL nr.59 din 2015)
60.Hotararea nr.60/2015 cu privire la aprobarea organizarii unor manifestari cultural artistice pt.a sarbatorii “Ziua Nationala a Romaniei”in data de 1 Decembrie 2015 (deschide documentul HCL nr.60 din 2015)
61.Hotararea nr.61/2015 cu privire la propunerea de atribuire in proprietate conf. art.36 alin.2 si 3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a terenului aferent constructiilor, situat in intravilanul satului Vadu, jud.Hd (deschide documentul HCL nr.61 din 2015)
62.Hotararea nr.62/2015 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 (deschide documentul HCL nr.62 din 2015)
63.Hotararea nr.63/2015 cu privire la rectificarea X a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.63 din 2015)
64.Hotararea nr.64/2015 cu privire la organizarea serbarii “Pomului de iarna 2015” (deschide documentul HCL nr.64 din 2015)
65.Hotararea nr.65/2015 cu privire la insusirea raportului de evaluare a imobilelor, constructii si teren, inscrise in CF 60146 Sinpetru si CF 60150 Sinpetru, ce apartin domeniului privat al comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.65 din 2015)
66.Hotararea nr.66/2015 cu privire la modificarea organigramei si a statului de functii prin suplimentarea cu un post de sofer a numarului de posturi contractuale din aparatul de specialitate al primarului, necesar deservirii microbuzului scolar la nivelul com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.66 din 2015)
67.Hotararea nr.67/2015 cu privire la rectificarea XI a bugetului local pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.67 din 2015)
68.Hotararea nr.68/2015 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate al PUG com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.68 din 2015)
69.Hotararea nr.69/2015 cu privire la aprobarea planului de Actiuni si lucrari de interes local pt.persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pe anul 2016 (deschide documentul HCL nr.69 din 2015)
70.Hotararea nr.70/2015 cu privire la instrumentarea proiectului de investitii “Extindere retea de apa uzata in localitatile Sintamaria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel si Sinpetru, com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara” (deschide documentul HCL nr.70 din 2015)
71.Hotararea nr.71/2015 cu privire la modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.71 din 2015)
72.Hotararea nr.72/2015 cu privire la aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pt.semestrul I al anului scolar 2015-2016, pt.elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat din com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.72 din 2015)
73.Hotararea nr.73/2015 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni (deschide documentul HCL nr.73 din 2015)
74.Hotararea nr.74/2015 cu privire la aprobarea executiei bugetului comunei Sintamaria-Orlea pe trim. IV al anului 2015 (deschide documentul HCL nr.74 din 2015)

2014

 1.  Hotararea nr. 1/2014 cu privire la acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului/2013 (deschide documentul HCL nr.1 din 2014 )
 2. Hotararea nr. 2/2014 cu privire la aprobarea executiei bugetului pe trim.IV (deschide documentul HCL nr.2 din 2014)
 3. Hotararea nr. 3/2014 cu privire la aprobarea dezmembrarii unui imobil situat in satul Sinpetru (deschide documentul HCL nr. 3 din 2014)
 4. Hotararea nr. 4/2014 cu privire la aprobarea bugetului comunei pe 2014 (deschide documentul HCL nr.4 din 2014)
 5. Hotararea nr. 5/2014 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta (deschide documentul HCL nr. 5 din 2014)
 6. Hotararea nr. 6/2014 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta (deschide documentul HCL nr. 6 din 2014)
 7. Hotararea nr. 7/2014 cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al comunei in domeniul public al STS  (deschide documentul HCL nr.7 din 2014)
 8. Hotararea nr. 8/2014 cu privire la vazarea directa a unui teren apartinand domeniului privat al comunei in favoarea Asociatie Crestine de Binefacere Aurora (deschide documentul HCL nr.8 din 2014)
 9. Hotararea nr. 9/2014 cu privire la documentatie avizare la Reabilitare si modernizare DC63A  (deschide documentul HCL nr.9 din 2014)
 10. Hotararea nr. 10/2014 cu privire la aprobarea realizarii unei treceri de pietoni si amplasarea unor indicatoare de circulatie rutiera  (deschide documentul HCL nr.10 din 2014)
 11. Hotararea nr. 11/2014 cu privire la aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr. 11 din 2014)
 12. Hotararea nr. 12/2014 cu privire la acordarea unui ajutor financiar orasului Hateg  (deschide documentul HCL nr.12 din 2014)
 13. Hotararea nr. 13/2014 cu privire la aprobarea retelei scolare 2014-2015  (deschide documentul HCL nr.13  din 2014)
 14. Hotararea nr. 14/2014 cu privire la aprobarea burselor scolare pentru anul 2013-2014  (deschide documentul HCL nr.14 din 2014)
 15. Hotararea nr. 15/2014 cu privire la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.15 din 2014)
 16. Hotararea nr. 16/2014 cu privire la aprobare documentatie P.U.Z.  (deschide documentul HCL nr.16  din 2014)
 17. Hotararea nr. 17/2014 cu privire la documentatie avizare reabilitare Camin cultural-Sinpetru  (deschide documentul  HCL nr. 17 din 2014)
 18. Hotararea nr. 18/2014 cu privire la desemnare reprezentant in comisia care se ocupa de elaborare documentatie pentru inchiriere pajisti comunale  (deschide documentul HCL nr.18  din 2014)
 19. Hotararea nr. 19/2014 cu privire la transformarea unei functii publice vacanta (deschide documentul HCL nr.19 din 2014)
 20. Hotararea nr. 20/2014 cu privire la Planul de analiza si acoperire a riscurilor P.A.A.R. in com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.20 din 2014 )
 21. Hotararea nr. 21/2014  cu privire la aprobare modificari Regulament R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hategului RA (deschide documentul HCL nr.21 din 2014)
 22. Hotararea nr. 22/2014  cu privire la rectificare III a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.22 din 2014)
 23. Hotararea nr. 23/2014 cu privire la executia bugetului com. Sintamaria-Orlea pe sem.I, anul 2014 (deschide documentul HCL nr.23 din 2014)
 24. Hotararea nr. 24/2014  cu privire la aprobare modificari Statut organizare si functionare RPL Ocolul Silvic Valea Hategului RA (deschide documentul HCL nr.24 din 2014)
 25. Hotararea nr. 25/2014  cu privire la organizarea si exploatarea pajistilor comunale permanente in anul 2014 (deschide documentul HCL nr.25 din 2014)
 26. Hotararea nr. 26/2014  cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local in comisia de licitatie in vederea inchirierii pajistilor comunale in anul 2014 (deschide documentul HCL nr. 26 din 2014)
 27. Hotararea nr. 27/2014  cu privire la transformarea unei functii publice de executie vacanta din grad profesional principal in grad de asistent (deschide documentul HCL nr.27 din 2014)
 28. Hotararea nr. 28/2014  cu privire la  aprobarea Statutului comunei Sintamaria- Orlea (deschide documentul HCL nr.28din 2014)
 29. Hotararea nr. 29/2014  cu privire la finantare lucrari neeligibile la obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare Camin cultural Sinpetru” (deschide documentul HCL nr.29din 2014)
 30. Hotararea nr. 30/2014  cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre CNI S.A. a Caminului cultural din satul Sinpetru precum si terenul aferent  (deschide documentul HCL nr.30 din 2014)
 31. Hotararea nr. 31/2014  cu privire la stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  (deschide documentul HCL nr.31 din 2014 )
 32. Hotararea nr. 32/2014  cu privire la aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pt. “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele apartinatoare com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara”pt. satele Sintamaria-Orlea, Barastii-Hategului, Sacel, Sinpetru, Vadu, Ciopeia si Subcetate (deschide documentul HCL nr.32 din 2014)
 33. Hotararea nr. 33/2014  cu privire la rectificarea V a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.33 din 2014)
 34. Hotararea nr. 34/2014  cu privire la aprobarea executiei bugetului com. Sintamaria-Orlea pe trim. II al anului 2014 (deschide documentul HCL nr.34 din 2014)
 35. Hotararea nr. 35/2014  cu privire la aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pt.obiectivul “Complexul Sportiv Sintamaria-Orlea, com. Sintamaria-orlea, jud. Hunedoara” prin Programul Complexuri Sportive, derulat de catre C.N.I.-S.A. (deschide documentul HCL nr.35 din 2014)
 36. Hotararea nr. 36/2014  cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor neeligibile la obiectivul de investitii “reabilitare si modernizare DC63A:DN66(Sintamaria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-km 3+769,com. Sintamaria-Orlea, jud.Hunedoara” (deschide documentul HCL nr36 din 2014)
 37. Hotararea nr. 37/2014  cu privire la atribuirea directa a contractului de prestari servicii de salubrizare a com.Sintamaria-Orlea unui operator licentiat (deschide documentul HCL nr.37din 2014)
 38. Hotararea nr. 38/2014  cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara, pt. perioada 2014-2020 (deschide documentul HCL nr.38 din 2014)
 39. Hotararea nr. 39/2014  cu privire la rectificarea VII a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.39 din 2014)
 40. Hotararea nr. 40/2014  cu privire la modificarea si completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.40 din 2014)
 41. Hotararea nr. 41/2014  cu privire la aprobarea achizitionarii unui autovehicul marca Dacia Duster Laureat 1,5 dCi,110 CP 4×4 VU (deschide documentul HCL nr.41 din 2014)
 42. Hotararea nr. 42/2014  cu privire la desemnarea reprez. Consiliului local Sintamaria-Orlea in Consiliul de Administratie al Sc.Gimnaziale Sintamaria-Orlea pt.anul scolar 2014-2015 (deschide documentul HCL nr.42 din 2014)
 43. Hotararea nr. 43/2014  cu privire la aprobarea instrumentarii proiectului privind obiectivul de investitii  “Complexul Sportiv Sintamaria-Orlea, com. Sintamaria-orlea, jud. Hunedoara” prin Programul Complexuri Sportive (deschide documentul HCL din.43 din 2014)
 44. Hotararea nr. 44/2014  cu privire la modificarea si completarea unor pozitii ale inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei (deschide documentul HCL nr.44 din 2014)
 45. Hotararea nr. 45/2014  cu privire la aprobarea cofinantarii proiectului de investitii “Asistenta tehnica pt. pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pt. Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Hunedoara, in perioada 2014-2020” (deschide documentul HCL nr.45 din 2014)
 46. Hotararea nr. 46/2014  cu privire la rectificarea IX a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.46 din 2014)
 47. Hotararea nr. 47/2014  cu privire la constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie pt. lucrarile Reabilitare si modernizare DC63 A, com. Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.47 din 2014)
 48. Hotararea nr. 48/2014  cu privire la revocare HCL nr.43/2014 (deschide documentul HCL nr.48 din 2014)
 49. Hotararea nr. 49/2014  cu privire la aprobarea instrumentarii proiectului privind obiectivul de investitii “Complexul Sportiv Sintamaria-Orlea, com. Sintamaria-orlea, jud. Hunedoara” prin Programul national de constructii de interes public sau social, Subprogramul “Complexuri Sportive ” (deschide documentul HCL nr.49 din 2014)
 50. Hotararea nr. 50/2014  cu privire la instrumentarea proiectului, a necesitatii si oportunitatii investitiei: “Dotarea cu mobilier a Caminelor culturale din satele Sintamaria-Orlea si Subcetate, com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara”, in vederea finantarii prin P.N.D.R., Axa LEADER, Masura 41 322, GAL (deschide documentul HCL nr.50 din 2014)
 51. Hotararea nr. 51/2014  cu privire la aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pt. lucrarea “Extinderea retelei de canalizare si realizarea retelei de preluare a apelor pluviale din localitatea Subcetate, zona Magurii” com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr.51 din 2014)
 52. Hotararea nr. 52/2014  cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.P.L. Valea Hategului, pt. com. Sintamaria-Orlea, pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.52 din 2014)
 53. Hotararea nr. 53/2014  cu privire la aprobarea contului executiei bugetare pe trim.III al anului 2014 (deschide documentul HCL nr.53 din 2014)
 54. Hotararea nr. 54/2014  cu privire la rectificarea X a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.54 din 2014)
 55. Hotararea nr. 55/2014  cu privire la solicitarea de trecere a unui teren in suprafata de 14305 mp situat in intravilanul localitatii Sintamaria-Orlea, din proprietatea Statului roman in dom.public al com. Sintamaria-Orlea si in administrarea Consiliului local al com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr.55 din 2014)
 56. Hotararea nr. 56/2014  cu privire la solicitarea de trecere a unui teren in suprafata de 1033 mp situat in intravilanul localitatii Sintamaria-Orlea, din proprietatea Statului roman in dom.public al com. Sintamaria-Orlea si in administrarea Consiliului local al com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara  (deschide documentul HCL nr.56 din 2014)
 57. Hotararea nr. 57/2014  cu privire la solicitarea de trecere a unui teren in suprafata de 810 mp situat in intravilanul localitatii Sintamaria-Orlea, din proprietatea Statului roman in dom.public al com. Sintamaria-Orlea si in administrarea Consiliului local al com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara  (deschide documentul HCL nr.57 din 2014)
 58. Hotararea nr. 56/2014  cu privire la solicitarea de trecere a unui teren in suprafata de 3409 mp situat in intravilanul localitatii Subcetate, din proprietatea Statului roman in dom.public al com. Sintamaria-Orlea si in administrarea Consiliului local al com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara  (deschide documentul HCL nr.58 din 2014)
 59. Hotararea nr. 59/2014  cu privire la organizarea unor manifestaricultural artistice cu ocazia sarbatorii “Ziua Nationala a Romaniei” in data de 30 noiembrie 2014  (deschide documentul HCL nr.59 din 2014)
 60. Hotararea nr. 60/2014  cu privire la stabilirea pretului de vanzare al masei lemnoase pt.anul 2014 (deschide documentul HCL nr.60 din 2014)
 61. Hotararea nr. 61/2014  cu privire la alocarea din bugetul local al com. Sintamaria-Orlea a sumelor necesare pt. organizarea serbarii “Pomului de iarna 2014” si acordarea de cadouri copiilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna, persoanelor cu handicap asistate social, copiilor minori ai angajatilor, precum si salariatilor cu prileju sarbatorii Craciunului (deschide documentul HCL nr.61 din 2014)
 62. Hotararea nr. 62/2014  cu privire la propunerea de trecere din proprietatea statului in proprietate particulara a unui teren situat in intravilanul satului Barastii-Hategului, jud. Hunedoara (deschide documentul HCL nr.62 din 2014)
 63. Hotararea nr. 63/2014  cu privire la rectificarea XI a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.63 din 2014)
 64. Hotararea nr. 64/2014  cu privire la rectificarea XII a bugetului local pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.64 din 2014)
 65. Hotararea nr. 65/2014  cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 (deschide documentul HCL nr.65 din 2014)
 66. Hotararea nr. 66/2014  cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contavenientii vor presta activitati in folosul comunitatii (deschide documentul HCL nr.66 din 2014)
 67. Hotararea nr. 67/2014  cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea in Adunarea Generala a Asociatiei ADI “AQUA PREST HUNEDOARA” (deschide documentul HCL nr.67 din 2014)
 68. Hotararea nr. 68/2014  cu privire la rectificare XIII a bugetului local pe anul 2014  (deschide documentul HCL nr.68 din 2014)
 69. Hotararea nr. 69/2014  cu privire la modificarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2014 (deschide documentul HCL nr.69 din 2014)
 70. Hotararea nr. 70/2014  cu privire la aprobarea contului executiei bugetare pe trim.IV al anului 2014 (deschide documentul HCL nr.70 din 2014)

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea
1. HCL nr. 22/2012 privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul HCL nr.22 din 2012 )
2. Regulament de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Sintamaria-Orlea (deschide documentul Regulament)

Print Friendly, PDF & Email