[ribbon toplink=”true”]Formulare tipizate folosite de Primarie[/ribbon]

Adaugare formulare

–  [ Model cerere acordare alocatie  de stat pentru copiidescarcă formularul

–  [ Model cerere acordare indemnizatie de crestere copildescarcă formularul

–  [ Model cerere acordare venit minim garantat]  descarcă formularul

–  [ Model cerere acordare ajutor incalziredescarcă formularul

–  [ Model cerere acordare tichet de gradinitadescarcă formularul

– [ Model 2006 ITL – 001]  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (descarca)

– [Model 2006 ITL – 003Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazulpersoanelor fizice, datorat întemeiul Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (descarca)

– [Model 2006 ITL – 005Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor Persoane fizice / persoane juridice (descarca)

– [Model 2006 ITL – 007Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă (descarca)

– [Anexa 8 Model 2006 ITL – 008Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala,persoane fizice   (descarca)

– [Model 2006 ITL – 010Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei peclădiri în cazul contribuabililor persoane juridice descarca

– [Model 2006 ITL – 011Declaratie fiscala pentru pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenîn cazul contribuabililor persoane juridice descarca

– [Model 2006 ITL 013Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (descarca)

– [Model 2006 ITL 014Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (descarca)

– [Model 2006 ITL 015Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, persoane juridice   (descarca)

– [Model ITL2010-104Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri (descarca)

– [Anexa nr. 2 Model 2009 ITL 027] Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (descarca)

– [Anexa nr. 36 Model 2009 ITL 061] Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (descarca)

– [Anexa nr. 38 Model 2000 ITL 063] Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări (descarca)

– [Anexa nr. 40 Model 2009 ITL 065] Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (descarca)

Print Friendly, PDF & Email