Primaria Sîntămăria-Orlea
str. Principală, nr.130, cod postal 337440, judeţul Hunedoara, ROMÂNIA
tel.: 0254 770630, fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Actualizare informatii

BULETIN INFORMATIV 

Liberul acces la informaţii de interes public

[ribbon toplink=”true”] Informare si Relatii publice[/ribbon]

Persoana de contact:

Bultean Vasile-Alinel

tel.: 0254 770630, fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com
Programul de lucru cu publicul:
de luni pana vineri 09-15

 [ribbon toplink=”true”]Buletin informativ[/ribbon]
 • Buletin informativ anual (doc buletin informativ) reactualizat 2019
  1- Primaria Sintamaria-Orlea, ca institutie publica functioneaza in baza Legii 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
  2- Structura organizatorica se regaseste in Organigrama institutiei, conf. Anexei 1;
  3- Programul de functionare (Regulamentul de organizare si functionare) este intre orele 08.00 si 16.00, in zilele lucratoare;
  4- Conducerea institutiei este asigurata de d-l Primar Oprean Dumitru-Ioan;
  5- Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice este, in baza Dispozitiei Primarului nr.77/3013, d-l Bultean Vasile-Alinel, Sef birou administratie publica locala, asistenta sociala si registru agricol;
  6- Datele de contact ale Primariei sunt: PRIMARIA SINTAMARIA-ORLEA, Sediul: loc. Sintamaria-Orlea, nr.130, com. Sintamaria-Orlea, jud. Hunedoara, cod postal 337440, RO, tel.0254/770630, fax.0254/777310, e-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com, pagina web www.santamariaorlea.ro;
  7- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil (se regaseste in Primaria-Executia bugetara);
  8- Documentele produse (se regasesc in Primaria- Dispozitii ale Primarului si Hotarari ale CL);
  9- Programe si strategii proprii – Strategia de dezvoltare a comunei;
  10- Documente de interes public;
  11- Modalitati de contestare a deciziilor institutiei.

[ribbon toplink=”true”] Strategia Nationala Anticoruptie[/ribbon]

Persoana de contact:

Medrea Gabriel-Ioan

tel.: 0254 770630, fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com
Programul de lucru cu publicul:
de luni pana vineri 09-15

Declaratie SNA 2012-2015

Print Friendly, PDF & Email