Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Raportul de aplicare a legii 544/2001

Primaria Sîntămăria-Orlea
str. Principală, nr.130, cod postal 337440, judeţul Hunedoara, ROMÂNIA

tel.: 0254 770630, fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Actualizare informatii

Raportul de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Top Rapoarte anuale de evaluare
  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001, pentru anul 2015 raport
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 vezi
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017 vezi
 Raport de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
     Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2016 vezi
     Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2017 vezi