Secretarul comunei

Aparatul de specialitate din subordinea primarului comunei Sântămăria-Orlea

Biroul - Registrul agricol, cadastru, fond funciar, resurse umane, relații publice și deservire​

Albulesc Ana referent superior

Referent superior

Medrea Gabriel Ioan - inspector superior

Inspector de specialitate

SĂLĂȘAN Camelia Aurora

Inspector debutant

DUMA Elisabeta

Îngrijitor

Compartimentul asistență socială

SORA Livia - asistent medical comunitar

Asistent medical comunitar

MINTEOAN Marinela - asistent medical comunitar

Referent superior

Inspector superior

Compartimentul - Situații de urgență și protecție civilă

FARCASIU Iulian Petrișor - inspector superior

Compartimentul situații de urgență și protecție civilă

Compartimentul - Buget, finanțe, contabilitate

ȘTEFĂNIE Lizica - Consilier superior-

Consilier superior

MAIER Ana Maria

Inspector superior

Compartimentul - Impozite și taxe

BOGDAN Adrian - Inspector superior

Inspector superior

TRICĂ Rodica Ecaterina - referent superior

Referent superior

Compartimentul - Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

COBZARU Bilțog Elena

Consilier principal

VLĂDUȚ Ionela Dalia - Consilier principal

Consilier principal

Compartimentul - Urbanism, amenajarea teritoriului și gestionarea patrimoniului

SZABO Ferencz

Consilier asistent

Compartimentul - Poliție locală

TEIERU Marius - polițist local

Polițist local

Maier Petru - polițist local

Polițist local

MITUCĂ Liviu Daniel

Polițist local

Compartimentul - Administrativ și gospodărie comunală

Cioară Constantin Daniel - muncitor calificat

Muncitor calificat

Susan Iulian - muncitor calificat

Muncitor calificat

HAJDATAN Manasie

Șofer

VASILONI Sorin

Șofer

Biblioteca

Bibliotecar

Print Friendly, PDF & Email