Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Legislatie

Primaria Sîntămăria Orlea
str. Principală, nr.130, cod postal 337440, judeţul Hunedoara, ROMÂNIA

tel.: 0254 770630, sau 0254 777310, tel./fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Actualizare pagina

Organizarea și funcționarea instituției

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI COMUNEI SINTAMARIA-ORLEA:

  1. LEGEA NR. 215/2001 A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ;
  2. LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATĂ;
  3. LEGEA NR. 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE;
  4. LEGEA NR. 7/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
  5. LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ;
  6. LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
  7. LEGEA 227/2015, PRIVIND CODUL FISCAL;
  8. LEGEA 53/2003, CODUL MUNCII REPUBLICATA.