Primaria Sântămăria-Orlea
str. Principală, nr.130, cod postal 337440, judeţul Hunedoara, ROMÂNIA

tel.: 0254 770630, sau 0254 777310, tel./fax: 0254-777310
e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

Actualizare pagina

Organizarea și funcționarea instituției

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI COMUNEI SÂNTAMARIA-ORLEA:

  1. LEGEA NR. 215/2001 A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ;
  2. LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATĂ;
  3. LEGEA NR. 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE;
  4. LEGEA NR. 7/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
  5. LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ;
  6. LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
  7. LEGEA 227/2015, PRIVIND CODUL FISCAL;
  8. LEGEA 53/2003, CODUL MUNCII REPUBLICATA.

 

Print Friendly, PDF & Email