MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

Autorizări și documente de urbanism
Toate documentele emise de primărie

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar

Dispoziția privind modificarea raporturilor de serviciu prin promovarea dl. Szabo Ferencz în funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea

Dispoziția privind modificarea raporturilor de serviciu prin promovarea dl. Szabo Ferencz în funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021

Dispoziția privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021 deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția privind constituirea unei comisii de identificare a proprietăților care au trecut de pe teritoriul UAT Hațeg pe teritoriul UAT comuna Sântămăria-Orlea, ca urmare a stabilirii limitei teritoriale între cele două UAT-uri

Dispoziția privind constituirea unei comisii de identificare a proprietăților care au trecut de pe teritoriul UAT Hațeg pe teritoriul UAT comuna Sântămăria-Orlea, ca urmare a stabilirii limitei teritoriale între cele două UAT-uri deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția privind modificarea dispoziției nr. 121/2020 privind stabilirea comisiilor de examinare a candidaților și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea

Dispoziția privind modificarea dispoziției nr. 121/2020 privind stabilirea comisiilor de examinare a candidaților și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea deschide documentul aici

Continuă să citești