Documentele necesare în relația cu Primăria

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

cerere tip (descarcă de aici formularul de cerere) doc. 26KB
actele de proprietate (contract de vânzare cumpărare, extras carte funciară în original)
documentația tehnică necesară:
partea scrisă memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  încadrare în zonă.
b) Plan  de situație vizat  de OCPI Hunedoara, întocmit  de către  un topograf  autorizat (pe planul de situație trebuie trecute toate distanțele  de la toți vecinii.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotoplan de la OCPI .

Prin certificatul de urbanism se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizației de construire.

Certificatul de urbanism este o operațiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic și economic al imobilului  despre a cărei situație este vorba.

Dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în funcție de suprafața terenului.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 1. Certificate prenupţiale (analize medicale) de la medicul de familie sau din policlinică, valabilitatea acestor certificate – 14 zile
 2. Certificate de naştere – original + fotocopie
 3. Cărţi de identitate – original + fotocopie
 4. Hotărârea de divorţ / certificatul de deces pentru persoanele care nu sunt la prima căsătorie

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 1. Certificatul medical constatator al decesului
 2. Buletinul (cartea) de identitate a persoanei decedate – original + fotocopie 
 3. Certificatul de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate – original + fotocopie 
 4. Buletinul (cartea) de identitate a persoanei care declară decesul – original + fotocopie 

Termenul pentru declararea decesului:

 1. 3 zile când cauza decesului este naturală;
 2. 48 ore când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de stare civilă pierdute, distruse sau furate, cât şi pentru preschimbarea celor vechi în certificate de uz internaţional sunt necesare următoarele acte :

 1. Actul de identitate original şi copie xerox (în lipsa acestuia – Cartea de identitate provizorie eliberată de Serviciul de Evidența Persoanelor)
 2. Chitanță în valoare de 2 lei achitată la casieria instituției
 3. Cerere – formular tip

 Duplicatele după certificatele de naştere se eliberează numai titularilor.
♦ Duplicatele după certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani sau a celor peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate se eliberează unuia dintre părinţi.
♦ Duplicatele după certificatele de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi.
♦ Duplicatele după certificatele de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

1.Certificat de naştere copil (original şi copie);
2. Actul de indentitate al părinţilor (original şi copie);
3. Certificat de căsătorie (original si copie):
3. Cerere;
4. Dosar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI

 1. Cerere;
 2. Actele de identitate ale părinţilor (original şi copii);
 3. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);
 4. Adeverinţă eliberată de către angajator;
 5. Decizie de suspendare a activităţii;
 6. Pentru plata în cont bancar – extras de cont;
 7. Certificat fiscal;
 8. Fișa fiscală;
 9. Stagiu de cotizare;
 10. Copie cerere depusă la unitate;
 11. Dosar.

ATENŢIE !!!
Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau activităţi agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberată de autorităţile competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverinţă de studii/diplomă de absolvire.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE A FAMILIEI

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copie);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu specificaţia că nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8;
 6. Certificat de căsătorie ,hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz(original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani (original şi copie);
 8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol ;
 10. Adeverinţă de la Administraţia Financiară;
 11. Dosar.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

 1. Cerere;
 2. Livret de familie (original şi copie);
 3. C.I./B.I. (original şi copie);
 4. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii;
 5. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi;
 6. Certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
 7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani (original şi copie);
 8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
 9. Adeverinţă de la registrul agricol;
 10. Adeverinţă de la A.J.O.F.M. (şomaj);
 11. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală);
 12. Adeverinţă de la Administraţia Financiară;
 13. Dosar.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII VENITULUI MINIM GARANTAT

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Actualizez lista

Related Images: