REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Pe teritoriul comunei curg 3 râuri mai importante și mai multe pâraie,
în special în zona deluroasă ale căror debite cresc semnificativ
în timpul sezonului ploios.

Lacul de acumulare Sântămăria Orlea

Principalele râuri: Râul Mare, Streiul și Sibişelul.
Cursul Râului Mare este regularizat prin Sistemul Hidroenergetic Râul Mare – Retezat, Sistemul Hidroenergetic Râul Mare – Retezat – Aval iar râul Strei este regularizat prin Sistemul Hidroenergetic Strei, fapt ce a determinat apariția pe teritoriul comunei a 3 lacuri de acumulare :
Parțial Lacul de acumulare Unciuc, Lacul de acumulare Sântămăria-Orlea și Lacul de acumulare Bucium-Orlea.

CLIMA

Clima în general întrunește caracteristicile zonei montane cu cele patru anotimpuri. Are caracter temperat-continental cu specific submontan. Diferențele dintre temperaturile medii ale sezonului rece și ale sezonului cald sunt moderate. Regimul precipitațiilor este destul de bogat fiind caracteristic zonelor de la poalele munților. Vânturile dominante sunt determinate de poziția geografică a comunei, predominant din direcția vest.

Temperaturi

  • Temperatura medie anuală +8°
  • Prima zi de îngheț 1.X. – 11.X.
  • Ultima zi de îngheț 21.IV. – 1.IV.

Date menționate în Atlasul Climatologic al RSR, ediția 1966

Regimul precipitațiilor

  • Media precipitațiilor anuale este de cca. 800mmm.
  • Numărul anual de zile cu precipitații 0,1mm=130-140 zile.
  • Numărul anual de zile cu ninsoare este de 25-30 de zile.
  • Numărul de zile cu strat de zăpadă este de cca 60.
  • Luna cea mai ploioasă este iunie, urmată de mai.

Date menționate în Atlasul Climatologic al RSR, ediția 1966

Related Images: