Informații publice oferite din oficiu

Achizitii publice

ACHIZIȚII PUBLICE

În acest spațiu sunt publicate documentele ce reflectă activitatea de achiziții publice din cadrul primăriei comunei Sântămăria Orlea.

Documente de achiziție publică:

Programul anual de achiziții publice / Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de sub sau peste 5000 de euro /

Finanțări nerambursabile

Proces verbal de selectie si atribuire a finantarilor nerambursabile acordate in anul 2019 de la bugetul U.A.T.Comuna Santamaria-Orlea in baza Legii nr.350/2005 pentru domeniile programe sau proiecte culturale si culte religioase

Proces verbal de selectie si atribuire a finantarilor nerambursabile acordate in anul 2019 de la bugetul U.A.T.Comuna Santamaria-Orlea in baza Legii nr.350/2005 pentru domeniile programe sau proiecte culturale si culte religioase Related Images:

Citește mai mult

Related Images: