MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Acte administrative emise de primărie

* Documente emise de primărie care fac parte din categoria informațiilor publice.

Autorizări și documente de urbanism
Toate documentele emise de primărie

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții de primar

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru evidența dispozițiilor de primar

Dispoziția nr. 90/2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ale dl. Szabo Ferencz având funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului, din aparatul de specialitate al comunei Sântămăria-Orlea, prin transfer la cerere la primăria comunei Bretea Română

Dispoziția nr. 90/2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ale dl. Szabo Ferencz având funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului, din aparatul de specialitate al comunei Sântămăria-Orlea, prin transfer la cerere la primăria comunei Bretea Română deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția 89/2021 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a d-nei Muntean Leonița în calitate de asistent personal, gradația nr. 1, pentru copilul cu dizabilități Muntean Daniel Emanuel

Dispoziția 89/2021 privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a d-nei Muntean Leonița în calitate de asistent personal, gradația nr. 1, pentru copilul cu dizabilități Muntean Daniel Emanuel deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția nr. 88/2021 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a d-nei Muntean Leonița asistent personal al persoanei cu handicap care necesită protecție specială Muntean Daniel Emanuel

Dispoziția nr. 88/2021 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a d-nei Muntean Leonița asistent personal al persoanei cu handicap care necesită protecție specială Muntean Daniel Emanuel deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția nr. 87/2021 privind rectificarea a III- a a bugetului local, privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare și prin virări de credite prevăzute în cadrul aceluiași capitol bugetar

Dispoziția nr. 87/2021 privind rectificarea a III- a a bugetului local, privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare și prin virări de credite prevăzute în cadrul aceluiași capitol bugetar deschide documentul aici

Continuă să citești

Dispoziția nr. 86/2021 privind stabilirea procentului de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna august ca membru al echipei de proiect pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul autorităților publice de la nivelul com. Sântămăria-Orlea

Dispoziția nr. 86/2021 privind stabilirea procentului de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna august ca membru al echipei de proiect pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul autorităților publice de la nivelul com. Sântămăria-Orlea deschide documentul aici

Continuă să citești