Harta site-ului

Adresa noastră

sat Sântămăria Orlea, str. Principală, nr.130, cod postal 337440, judeţul Hunedoara, ROMÂNIA tel.: 0254 770630, fax: 0254-777310 e-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com primaria@santamariaorlea.ro

Ai dreptul să știi

AI DREPTUL SĂ ȘTII! Accesul la informațiile publice este garantat prin lege.Aveți libertatea să participați în mod democratic la luarea deciziilor.Nu ezitați să faceți uz de acest drept! Acces la: MONITORUL OFICIAL LOCAL ...

Biroul online

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie Informații publice Monitorul Oficial Local Biroul online Audiențe Hotărâri ale CL Anunțuri publice Transparența veniturilor Dispoziții de primar Această pagină vă permite să a...

Meniu biroul online

MENIU BIROUL ONLINE: BIROUL ONLINE  / Programul de lucru și audiențe  / Contact online  / Actele necesare  / Formulare online  / Autorizări și documente de urbanism  /  Stare civilă &nbs...

Programul primăriei și audiențe

PROGRAMUL DE AUDIENȚE ♦ PRIMAR Luni,  10.00 – 14.00 ♦  VICEPRIMAR Vineri,  10.00 – 14.00 ♦ SECRETARUL GENERAL UAT Miercuri,  09.00 – 15.00 PRIMĂRIA PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ♦ Luni, marți, miercuri, joi și vineri  de...

Actele necesare

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / ACTELE NECESARE Aici sunt enumerate documentele necesare pentru cele mai frecvente cazuri. ♦ ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI AU...

Formulare online

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / DOCUMENTE ONLINE Aici puteți descărca formulare tipizate în format editabil și printabil.

Autorizări și documente de urbanism

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / AUTORIZĂRI ȘI DOCUMENTE DE URBANISM Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitelor autorizări emise de Primăria comunei Sântămăria Orlea. Tot ...

Stare civilă

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / STARE CIVILĂ În acest spațiu sunt publicate reglementările în privința stării civile și alte informații de interes public privind situația cetățenilor de pe teritori...

Asistența socială

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / ASISTENȚĂ SOCIALĂ Pentru probleme legate de asistența socială vă puteți adresa Compartimentului Asistență Socială (d-na BALICA Silvia Katarina) sau conducerii p...

Toate documentele publice

BIROUL ONLINE Cel mai scurt drum până la primărie / TOATE DOCUMENTELE PUBLICE Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei Sântămăria Orlea. Citește aici toat...

Persoana relații cu publicul

Compartimentul Registratură și relații publice Persoana desemnată pentru relațiile cu publicul și presa este: d.na GRAMA Claudia Adela

Ce sunt informațiile de interes public?

Informații publice oferite din oficiu Aici aveți acces la informațiile publice furnizate din oficiu de Primăria Comunei SÂNTĂMĂRIA-ORLEA Informații publice Monitorul Oficial Local Biroul online Audiențe Hotărâri ale CL Anunțuri publice T...

Meniu informații publice

MENIU INFORMAȚII PUBLICE: INFORMAȚII PUBLICE  / Solicitare informații publice  / Anunțuri publice  / Cariere și posturi vacante  / Anunțuri individuale prin publicitate  / Publicații de căsătorie  /&...

Cariere și posturi vacante

Informații publice oferite din oficiu CARIERE ȘI POSTURI VACANTE Aici sunt publicate anunțurile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în aparatul de specialitate al primarului, anunțuri de promovare în funcție sau alte reglementări privind...

Notificări și somații publice

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI INDIVIDUALE PRIN PUBLICITATE Acest spațiu este destinat notificărilor, somațiilor publice și anunțurilor individuale prin publicitate emise de Primăria comunei Sântămăria Orlea. Citește aici anunțu...

Anunțuri imobiliare terenuri în extravilan

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI IMOBILIARE Anunțuri de vânzare terenuri în extravilan Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pag...

Bugetul local

Informații publice oferite din oficiu BUGETUL LOCAL În acest spațiu sunt publicate toate documentele care prezintă în mod transparent cheltuirea banilor publici din bugetul local al comunei SÂNTĂMĂRIA ORLEA. Bugetul local din toate sursele...

Buletin informativ

Informații publice oferite din oficiu BULETIN INFORMATIV În acest spațiu sunt publicate informări în legătură cu starea comunității sau rapoarte activitatea administrației publice locale. Citește aici buletinele informative: ...

Rapoarte și studii

Informații publice oferite din oficiu RAPOARTE & STUDII Acest spațiu este dedicat publicării diferitelor studii și rapoarte emise de Primăria și Consiliul Local al comunei Sântămăria Orlea. Citește aici rapoartele: ...

Achizitii publice

Informații publice oferite din oficiu ACHIZIȚII PUBLICE În acest spațiu sunt publicate documentele ce reflectă activitatea de achiziții publice din cadrul primăriei comunei Sântămăria Orlea. Documente de achiziție publică: Programul anual de ac...

Transparența veniturilor

Informații publice oferite din oficiu TRANSPARENȚA VENITURILOR Acest spațiu este dedicat publicării declarațiilor de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local, ale demnitarilor, ale funcționarilor publici din Primăria comunei SÂNTĂMĂ...

Toate documentele de interes public

Informații publice oferite din oficiu TOATE DOCUMENTELE PUBLICE În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor. Citește aici toate documentele publice: ...

Anunțuri publice

Informații publice oferite din oficiu ANUNȚURI PUBLICE Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003. Citește aici toate anunțurile publice ...

Publicații de căsătorie

Informații publice oferite din oficiu PUBLICAȚII DE CĂSĂTORIE Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării. CODUL CIVIL – ART. 283 – Publicitatea declarației de căsătorie (1) In aceeași zi cu ...

Clubul sportiv

CLUBUL SPORTIV COMUNALSÂNTĂMĂRIA-ORLEA Constituire Conducere Activități ...

Consiliul Local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA Regulamentul de funcționare Convocator Monitorul Oficial Local Membrii Consiliului Local Hotărâri ale Consiliului Local Procese verbale Declarații de avere Raport de act...

Declarație de accesibilitate

santamariaorlea.ro Declarație de accesibilitate Actualizat: februarie 2020 General santamariaorlea.ro se străduiește să se asigure că serviciile sale sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. santamariaorlea.ro a investit o cantitate semnif...

Localizare

LOCALIZARE Comuna Sântămăria-Orlea este situată în centrul jumătății sudice a județului Hunedoara, învecinându-se la nord cu orașul Hațeg și comuna Bretea Română, la est cu comuna Boșorod, la sud cu comunele Pui și ...

Reteaua hidrografica & clima

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ Pe teritoriul comunei curg 3 râuri mai importante și mai multe pâraie, în special în zona deluroasă ale căror debite cresc semnificativîn timpul sezonului ploios. Lacul de acumulare Sântămăria Orlea Principalele râuri: Râul ...

Solurile, vegetatia & fauna

SOLURILE ȘI VEGETAȚIA Zonalitatea condițiilor naturale ale mediului geografic și în primul rând al climei și vegetației a determinat tipurile generice de sol. În depresiunea Hațegului condițiile specifice determinate de climatu...

Istoric

SCURT ISTORIC Țara Hațegului este menționată pentru prima dată în documente în 1247.Localitatea Sântămăria Orlea apare în documente abia în 1363, dar vechimea ei este cu mult mai mare. Pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe urme ...

Obiective turistice

OBIECTIVE TURISTICE Comuna Sântămăria-Orlea are un farmec aparte, dat de diversitatea celor nouă sate care o compun: Balomir, Bărăştii Haţegului, Bucium Orlea, Ciopeia, Sântămăria-Orlea, Sânpetru, Săcel, Subcetate și Vadu. Bal...

Politica de confidentialitate

Vă rugăm să citiți cu atenție acest conținut.PENTRU A PUTEA NAVIGA ÎN CONTINUARE ESTE NECESAR ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ Primaria comunei Sântămăria Orlea, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27...

Politica de utilizare a cookie-urilor

  SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți continua santamariaorlea.ro   NU SUNT DE ACORD cu politica de utilizare a cookie-urilor Dacă alegeți această opțiune veți păr...

Primăria

PRIMĂRIA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA Legislație Regulamente Conducere Contact & audiențe Organigrama Declarații de avere Cariere & posturi vacante Documente Legile care r...

RUTI

REGISTRUL UNIC AL TRANSPARENȚEI INTERESELOR (RUTI) Ce este registrul? Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Un...

Situații de urgență

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (SVSU) Primăria Comunei Sântămăria-OrleaSântămăria-Orlea, strada Principală, nr. 130, cod poștal 337440județul Hunedoara - ROMÂNIAtel. 0254 770630, tel/fax 0254 777310 Posibilităţi de contactareŞef S...

Tabel SVSU

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ - STINGERE INCENDII (VOLUNTARI) Nume și prenume Adresa Nr. telefon Ciora Constantin Bucium-Orlea 0730615591 - șef echipă Hurbean Marian Ciopeia - ...

Transparența decizională

MONITORUL OFICIAL LOCAL Această pagină a fost creată conformORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea I, privind Codul administrativ În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de docume...

Meniu Monitorul

MENIU RAPID: MONITORUL OFICIAL  /   Dispoziții de primar  / Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local  / Hotărâri ale Consiliului Local  / Proces verbal al ședințelor Consiliului Local  / Dezbatere public...

Hotărâri ale Consiliului Local

MONITORUL OFICIAL LOCAL HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ♦ Statutul Comunei  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ♦  Regulamentul de Organizare ș...

Dispoziții de primar

MONITORUL OFICIAL LOCAL HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ♦ Statutul Comunei  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ♦  Regulamentul de Organizare ș...

Informatii financiare

MONITORUL OFICIAL LOCAL DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ♦ Statutul Comunei  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ♦  Regulamentul de Organizare și Funcțio...

Alte documente

MONITORUL OFICIAL LOCAL ALTE DOCUMENTE STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ♦ Statutul Comunei  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ♦  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliu...

Statut

MONITORUL OFICIAL LOCAL STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ♦ Statutul Comunei  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE ♦  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local ♦  Regulam...

Related Images: