SOLURILE ȘI VEGETAȚIA

Teren agricol la Sântămăria Orlea

Zonalitatea condițiilor naturale ale mediului geografic și în primul rând al climei și vegetației a determinat tipurile generice de sol.

  • În depresiunea Hațegului condițiile specifice determinate de climatul umed și răcoros, pe roci din marme nisipoase sărace în bazem predispus unei degradări puternice acide s-a format un humus acid ceea ce a determinat schimbări în structura solului.
    Fiind sărac în argilă și humus s-a format un sol caracteristic depresiunii Hațegului și anume podzolul secundar.
  • Versanții dealurilor cu pante abrupte au fost supuși unui proces de eroziune cu diferite grade de înțelenire.
    Pentru diminuarea eroziunilor au fost făcute împăduriri.
  • Pe pantele dealurilor cu expoziție sudică solul zonal este brun roșcat de pădure de diferite tipuri, erodat și cu diferite grade de înțelenire.
  • În lunci predomină aluviunile. Pe aluviunile tinere s-au format soluri aluvionale.
    Principalele tipuri de sol sunt: podzol brun, roșcat și de pădure, soluri aluvionale-coluvionare și aluvionale lacovistite.

VEGETAȚIA

În zona comunei Sântămăria-Orlea predomină pădurile de foioase.

Esențe de lemn mai des întâlnite: gorunul, carpenul, frasinul, jugastrul, arțarul.
Pe arii mai reduse: pinul.
În lunci și zăvoaie: salcia, aninul și mai puțin plopul
Pe versanții dealurilor cu expoziție sudică se găsesc livezi de pomi fructiferi formate din diferite soiuri de măr, păr, prun, cireș, vișin și foarte rar nuc.

Flora ierbacee: păiuș, iarbă mare, pătlagină, viorele, toporași, trifoi, păpădie.
Pe pajiști cresc diferite specii de graminee și leguminoase.
În culturile cerealiere își fac apariția buruieni ca: mohorul, coada șoricelului, muștarul de câmp, neghina, netișorul, loboda.
Plantele cultivate sunt: grâul, porumbul, orzul, secara, cartoful, floarea soarelui, sfecla de zahăr.

FAUNA

Cele mai răspândite animale sălbatice sunt : lupul, mistrețul, căprioara, vulpea, veverița, iepurele, dihorul, rozătoare mici, șoarecele de câmp, cârtița, ariciul.
Animale domestice: bovinele, ovinele, porcinele, babulinele și mai puțin răspândite sunt cabalinele și iepurii de casă.

Bivoli pe Valea Dinozaurilor
Bivoli la păscut pe Valea Dinozaurilor

Related Images: