BIROUL ONLINE

Cel mai scurt drum până la primărie / AUTORIZĂRI ȘI DOCUMENTE DE URBANISM

Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitelor autorizări emise de Primăria comunei Sântămăria Orlea. Tot aici puteți vedea reglementările în domeniul urbanism, valabile pe teritoriul comunei Sântămăria Orlea.

Documentele necesare obținerii Certificatului de urbanism și Autorizația de construire

Pentru a putea construi o clădire, modifica sau demola una existentă din punct de vedere legal este necesară o autorizație de construire .
Pentru obținerea acestei autorizații este necesar :

1. Certificat urbanism
2. Avize și acorduri
3. Autorizația de construire

Actele necesare pentru obținerea certificatului de urbanism:

– cerere tip (descarcă de aici formularul de cerere)

actele de proprietate (contract de vânzare cumpărare extras carte funciară în original)
– documentația tehnică necesară:
partea scrisă memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  încadrare în zonă.
b) Plan  de situație vizat  de OCPI Hunedoara, întocmit  de către  un topograf  autorizat (pe planul de situație trebuie trecute toate distanțele  de la toți  vecinii.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotoplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbanism se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizației de construire.

Certificatul de urbanism este o operațiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic și economic al imobilului  despre a cărei situație este vorba.

Dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în funcție de suprafața terenului.

Avize, autorizări și alte documente de urbanism emise de primărie:

Related Images: