Hotărârea pentru aprobarea Devizului General actualizat în urma încheierii contractului de achiziție publică și a dispozițiilor OUG nr. 114/2018, precum și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Realizare sediu primărie în comuna Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara” finalizat prin PNDL 2017-2020

Hotărârea pentru aprobarea Devizului General actualizat în urma încheierii contractului de achiziție publică și a dispozițiilor OUG nr. 114/2018, precum și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Realizare sediu primărie în comuna Sântămăria-Orlea, județul Hunedoara” finalizat prin PNDL 2017-2020

vezi

Related Images: