Hotărâri

41.  Hotărârea nr. 41/2018 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 18 din Programul anual actualizat al achizițiilor publice pentru anul 2018, aprobat la nivelul autorității contractante comuna Sîntămăria-Orlea, prin HCL nr. 12/2018 vezi

42. Hotărârea nr. 42/2018 privind trecerea unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Sîntămăria-Orlea, jud. Hunedoara vezi

43. Hotărârea nr. 43/2018 privind rectificarea a III-a, a bugetului local pe anul 2018 vezi

44. Hotărârea nr. 44/2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM S.A. IFN București în vederea realizării proiectului ”Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara cu un utilaj multifuncțional mobil pentru situații de urgență” vezi

45. Hotărârea nr. 45/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru acțiunile organizate cu ocazia sărbătorii ”Ziua comunei Sîntămăria-Orlea” vezi

Related Images: