PRIMĂRIA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA ORLEA

Statut și Regulamente

Statutul comunei

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al primăriei (ROF)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Etica și integritate

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Alte reglementări

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Conducerea primăriei

OPREAN Dumitru Ioan
PRIMARUL COMUNEI

CETĂȚEAN Cornel Vistian
VICEPRIMARUL COMUNEI

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

BULTEAN Vasile Alinel
Secretarul general al
Unității Administrativ Teritoriale

Documente emise de Primăria comunei Sântămăria Orlea

Raportul anual de aplicare a Legilor 544/2001 și 52/2003

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Buletin informativ, rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Probleme ale comunității și dezbatere publică

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Aparatul propriu și de specialitate al Primarului comunei Sântămăria Orlea

Cabinetul primarului

Andris Ramona
ANDRIȘ Ramona Lidia - consilier primar

Registratură și relații publice

Sălășan Camelia
SĂLĂȘAN Camelia Aurora - inspector asistent

Sport, cultură, recreere

Grama Claudia
GRAMA Claudia Adela - consilier superior

Bibliotecă

CRIȘAN Larisa - bibliotecar
CRIȘAN Larisa - bibliotecar

Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului

Szabo Ferencz
SZABO Ferencz - consilier principal

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

Albulescu Ana
ALBULESCU Ana - referent superior

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

MEDREA Gabriel Ioan - inspector superior
MEDREA Gabriel Ioan - inspector superior

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

Post vacant - inspector superior

Asistență socială

Sora Livia
SORA Livia Florinela - asistent medical comunitar

Asistență socială

MINTEOAN Marinela - referent superior
MINTEUAN Marinela - referent superior

Asistență socială

Luți Marinel
LUȚI Marinel Ioan - referent

Asistență socială

Balica Silvia
BALICA Silvia Katarina - inspector superior

Financiar-contabil

ȘTEFĂNIE Lizica - consilier superior
ȘTEFĂNIE Lizica - consilier superior

Financiar-contabil

Maier Ana Maria
MAIER Ana Maria - inspector superior

Taxe & impozite

TRICĂ Rodica Ecaterina - referent superior
TRICĂ Rodica Ecaterina - referent superior

Taxe & impozite

BOGDAN Adrian - inspector superior
BOGDAN Adrian Sorin - inspector superior

Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

Cobzaru Anca
COBZARU BILȚOG Anca Elena - consilier principal

Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

Vlăduț Dalia
VLĂDUȚ Ionela Dalia - consilier superior

Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

Iakab Diana
IAKAB Diana Geta - referent

Situații de urgență și protecție civilă

FARCASIU Iulian Petrișor - inspector superior
FARCAȘIU Iulian Petrișor - inspector superior

Poliție locală

Teieru Marius
TEIERU Marius - polițist local

Poliție locală

Maier Petru
MAIER Petru - polițist local

Poliție locală

Mitucă Liviuț
MITUCĂ Liviu Daniel - polițist local

Administrativ

Ciora Constantin
CIORA C-tin Daniel - muncitor calificat

Administrativ

Susan Iulian - muncitor calificat
Susan Iulian - muncitor calificat

Administrativ

Duma Elisabeta
DUMA Elisabeta - îngrijitor

Administrativ

Vasiloni Sorin
VASILONI Sorin - șofer

Administrativ

Hăjdățan Manasie
HĂJDĂȚAN Manasie - șofer

Administrativ

Vasiu Alexandru
VASIU Alexandru Emanuel - șofer

Cariere și posturi vacante

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Sântămăria Orlea

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici în anul 2020

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici în anul 2020

 1. Bultean Vasile Alinel – Secretar General UAT
  Declarația de avereDeclarația de interese
 2. Albulescu Ana – referent
  Declarația de avereDeclarația de interese
 3. Balica Silvia Katarina – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 4. Bogdan Adrian Sorin – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 5. Cobzaru Bilțog Anca Elena – consilier achiziții publice
  Declarația de avereDeclarația de interese
 6. Farcașiu Iulian Petrișor – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 7. GRAMA Claudia Adela – consilier superior
  Declarația de avereDeclarația de interese
 8. Maier Ana Maria – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 9. Medrea Gabriel Ioan – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 10. Minteuan Marinela – referent
  Declarația de avereDeclarația de interese
 11. Vlăduț Ionela Dalia – consilier achiziții publice
  Declarația de avereDeclarația de interese
 12. Sălășan Camelia Aurora – inspector
  Declarația de avereDeclarația de interese
 13. Szabo Ferencz – consilier
  Declarația de avere Declarația de interese
 14. Ștefănie Lizica – consilier superior
  Declarația de avereDeclarația de interese
 15. Trică Rodica Ecaterina – referent
  Declarația de avere  / Declarația de interese
 16. Teieru Marius – polițist local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 17. Maier Petru – polițist local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 18. Mitucă Liviu Daniel – polițist local
  Declarația de avereDeclarația de interese

Veniturile salariale ale funcționarilor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului și din subordinea Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.