Dispoziția privind modificarea raporturilor de serviciu prin promovarea dl. Szabo Ferencz în funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea

Dispoziția privind modificarea raporturilor de serviciu prin promovarea dl. Szabo Ferencz în funcția publică de execuție, de consilier, cls. I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului din aparatul de specialitate al primarului comunei Sântămăria-Orlea

deschide documentul aici

Dispoziția privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021

Dispoziția privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, altele decât cele beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru perioada 1 decembrie 2020 – 31 martie 2021

deschide documentul aici

Dispoziția privind constituirea unei comisii de identificare a proprietăților care au trecut de pe teritoriul UAT Hațeg pe teritoriul UAT comuna Sântămăria-Orlea, ca urmare a stabilirii limitei teritoriale între cele două UAT-uri

Dispoziția privind constituirea unei comisii de identificare a proprietăților care au trecut de pe teritoriul UAT Hațeg pe teritoriul UAT comuna Sântămăria-Orlea, ca urmare a stabilirii limitei teritoriale între cele două UAT-uri

deschide documentul aici