Dispoziția nr. 104/2021 privind majorarea procentului de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna septembrie 2021 ca membru al ”echipei de proiect” pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul autorităților administrației publice locale de la nivelul com. Sântămăria-Orlea

Dispoziția nr. 104/2021 privind majorarea procentului de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna septembrie 2021 ca membru al ”echipei de proiect” pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în cadrul autorităților administrației publice locale de la nivelul com. Sântămăria-Orlea

deschide documentul aici

Dispoziția nr. 103/2021 privind încetarea îndemnizației lunare acordată numitului Breteanu Vintilă, persoană cu handicap, cu ultimul domiciliu în com. Sântămăria-Orlea, sat Subcetate, nr. 31, jud. Hunedoara

Dispoziția nr. 103/2021 privind încetarea îndemnizației lunare acordată numitului Breteanu Vintilă, persoană cu handicap, cu ultimul domiciliu în com. Sântămăria-Orlea, sat Subcetate, nr. 31, jud. Hunedoara

deschide documentul aici

Dispoziția nr. 102/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 5.11.2021 proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, cls. I, grad profesional superior, studii superioare

Dispoziția nr. 102/2021 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 5.11.2021 proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, cls. I, grad profesional superior, studii superioare

deschide documentul aici