PRIMĂRIA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA ORLEA

Statut și Regulamente

Statutul comunei

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al primăriei (ROF)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Etica și integritate

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Alte reglementări

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Conducerea primăriei

OPREAN Dumitru Ioan
PRIMARUL COMUNEI

PESCARI Ioan
VICEPRIMARUL COMUNEI

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

First
Last
Solicit audiență la: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

BULTEAN Vasile Alinel
Secretarul general al
Unității Administrativ Teritoriale

Documente emise de Primăria comunei Sântămăria Orlea

Hotărârea nr. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Extindere rețea de apă uzată în localitățile Sântămăria-Orlea, Bărăștii Hațegului, Săcel și Sânpetru com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara finanțat prin PNDL 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local

Hotărârea nr. 40/2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Extindere rețea de apă uzată în localitățile Sântămăria-Orlea, Bărăștii Hațegului, Săcel și Sânpetru com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara finanțat prin PNDL 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local vezi aici

Continuă să citești

Hotărârea nr. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Hațeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018 precum și aprobarea unor demersuri întreprinse de către ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Hunedoara în raportul juridic cu operatorul

Hotărârea nr. 39/2020 privind constatarea încălcării la nivelul zonei 2 Hațeg a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018 precum și aprobarea unor demersuri întreprinse de către ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Hunedoara în raportul juridic cu operatorul vezi aici  

Continuă să citești

Raportul anual de aplicare a Legilor 544/2001 și 52/2003

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Buletin informativ, rapoarte și studii

Probleme ale comunității și dezbatere publică

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Aparatul propriu și de specialitate al Primarului comunei Sântămăria Orlea

Cabinetul primarului

ANDRIȘ Ramona Lidia
ANDRIȘ Ramona Lidia

Registratură și relații publice

SĂLĂȘAN Camelia Aurora - inspector asistent

Sport, cultură, recreere

GRAMA Claudia Adela - consilier superior

Biblioteca

CRIȘAN Larisa - bibliotecar
CRIȘAN Larisa - bibliotecar

Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea patrimoniului

SZABO Ferencz - consilier asistent

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

ALBULESCU Ana - referent superior

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

MEDREA Gabriel Ioan - inspector superior
MEDREA Gabriel Ioan - inspector superior

Registrul agricol, cadastru și fond funciar

Post vacant - inspector superior

Asistență socială

SORA Livia Florinela - asistent medical comunitar
SORA Livia Florinela - asistent medical comunitar

Asistență socială

MINTEOAN Marinela - referent superior
MINTEOAN Marinela - referent superior

Asistență socială

LUȚI Marinel Ioan - referent

Asistență socială

BALICA Silvia Katarina - inspector principal

Financiar-contabil

ȘTEFĂNIE Lizica - consilier superior
ȘTEFĂNIE Lizica - consilier superior

Financiar-contabil

MAIER Ana Maria - inspector superior

Taxe & impozite

TRICĂ Rodica Ecaterina - referent superior
TRICĂ Rodica Ecaterina - referent superior

Taxe & impozite

BOGDAN Adrian - inspector superior
BOGDAN Adrian Sorin - inspector superior

Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

COBZARU BILȚOG Ana Elena - consilier principal

Achiziții publice, investiții și fonduri structurale

VLĂDUȚ Ionela Dalia - consilier principal
VLĂDUȚ Ionela Dalia - consilier principal

Situații de urgență și protecție civilă

FARCASIU Iulian Petrișor - inspector superior
FARCAȘIU Iulian Petrișor - inspector superior

Poliție locală

TEIERU Marius - polițist local
TEIERU Marius - polițist local

Poliție locală

Maier Petru - polițist local
MAIER Petru - polițisi local

Poliție locală

MITUCĂ Liviu Daniel - polițist local

Administrativ

CIORA C-tin Daniel - muncitor calificat

Administrativ

Susan Iulian - muncitor calificat
Susan Iulian - muncitor calificat

Administrativ

HĂJDĂȚAN Manație - șofer

Administrativ

MITUCĂ Liviu Daniel - polițist local

Administrativ

DUMA Elisabeta - îngrijitor

Administrativ

VASILONI Sorin - șofer

Cariere și posturi vacante

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Sântămăria Orlea

Veniturile salariale ale funcționarilor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului și din subordinea Consiliului Local