• Hotărârea nr. 88/2018 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 la nivelul autorității contractante com. Sîntămăria-Orlea
  • Hotărârea nr. 89/2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Sîntămăria-Orlea, nr. 76/2018
  • Hotărârea nr. 90/2018 privind actualizarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sîntămăria-Orlea, județul Hunedoara
Print Friendly, PDF & Email