Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019 vezi

Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței  Unității Locale de Sprijin la nivelul comunei Sîntămăria-Orlea  vezi

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului acestora pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din com. Sîntămăria-Orlea în anul școlar 2018-2019 vezi

Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern vezi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției com. Sîntămăria-Orlea pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România vezi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii, sortimente și pe grade de accesibilitate vezi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de partizi pentru prestări servicii care vor fi oferite la licitație în anul 2019 vezi

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 vezi

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 vezi